Wizyta naukowa w Moskwie

W dniach 22-27 września dr Marcin Bajko i dr Grzegorz Czerwiński uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Rosji. Celem wyjazdu była między innymi kwerenda archiwalna w ramach projektu naukowego finansowanego przez NPRH poświęconego Tadeuszowi Micińskiemu, którego kierownikiem jest dr Bajko, a jednostką realizującą KBF „Wschód – Zachód”. W kwerendzie uczestniczyła również prof. Olga Jerochina z Katedry Historii Rosji Moskiewskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego.

marcin-bajko-w-moskwie

Sprawozdanie z konferencji „Przyszłość imagologii”

Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii” Białystok, 13-14 maja 2016 roku. Sprawozdanie

Mgr Aleksandra Kołodziejczak

Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew (1932 – 2012) był wybitnym rosyjskim uczonym, slawistą, znawcą literatury polskiej, który w swoich monografiach naukowych dążył do przedstawienia pełnego wizerunku Polski i Polaków. Badacz celowo unikał uproszczonych ocen, pragnął pokazywać artystyczne osiągnięcia literatów różnych orientacji ideologicznych, podkreślał ścisłe związki między literaturą polską i rosyjską, propagował twórczość polskich pisarzy, w tym noblistów. Zajmował się między innymi badaniem twórczości Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Tadeusza Konwickiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, a także kierował międzynarodowym projektem „Rosja – Polska. Wzajemne postrzeganie w literaturze i kulturze”. W 2012 roku profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew został odznaczony tytułem doktora honoris causa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. J. Kupały; zaraz potem, dzień po uroczystości, zmarł.

To właśnie pamięci profesora Wiktora Aleksandrowicza Choriewa została poświęcona czwarta Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Konferencja została zainspirowana Choriewowską imagologią, subdyscypliną dyskursu humanistycznego, która koncentruje się na wzajemnym postrzeganiu przedstawicieli różnych narodów – w tym Polaków i Rosjan – czego świadectwa znajdujemy między innymi w dziełach twórców literatury. Na Podlasie przyjechali badacze z Białorusi – z Mińska oraz Grodna, w tym wybitna uczennica Profesora i zarazem bardzo otwarta, sympatyczna osoba – profesor Swietłana Musijenko (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały).

Czytaj więcej: kolodziejczak-sprawozdanie

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU NAUKOWEGO I CYKLICZNYCH KONFERENCJI: 2012–2016.

SPRAWOZDANIE

Prof. Jarosław Ławski

Pomysł organizowania w Białymstoku cyklicznych konferencji naukowych, które odbywałyby się w tym samym czasie, co Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, organizowany od 2008 roku, zrodził się w 2011 roku w rozmowach dr Barbary Olech oraz prezes Lucy Lisowskiej z Jarosławem Ławskim. Ten ostatni przedłożył formułę „Żydzi wschodniej Polski” i postanowił włączyć do organizacji konferencji Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Tym samym powstało środowisko, które przez pięć lat organizowało co roku konferencje z tego cyklu. Tworzyły je: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W różnych okresach angażowały się w organizację sesji: Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny UwB, Galeria im. Slendzińskich w Białymstoku.

Czytaj więcej: j-lawski-pieciolecie-programu

Galeria zdjęć z ostatniej odsłony konferencji „Żydzi wschodniej Polski”.

 

Konferencja „Żydzi wschodniej Polski” i festiwal Zachor

W dniach 20-21 czerwca 2016 roku odbyła się organizowana przez naszą Katedrę V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” (Edycja piąta: „Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski”).

Konferencji towarzyszył organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Polska – Izrael” festiwal Zachor.

PROGRAM

Fotografie Mirosław Szut

PROF. JAROSŁAW ŁAWSKI ORAZ DR MARCIN BAJKO Z WIZYTĄ W KATEDRZE POLONISTYKI NARODOWEGO UNIWERSYTETU IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

29 kwietnia 2016 roku prof. Jarosław Ławski i dr Marcin Bajko wzięli udział w specjalnym zebraniu Katedry Polonistyki Instytutu Filologii.

– Prof. Ławski wygłosił wykład na temat Edycji pism rozproszonych Zygmunta Glogera, poprzedzony obszernym wprowadzeniem w życie i twórczość pisarza.

– Dr Bajko mówił o Publicystyce Tadeusza Micińskiego w okresie I wojny światowej, poświęcając szczególną uwagę odnalezionym w kijowskich bibliotekach rosyjskojęzycznym tekstom pisarza z 1917 roku: Polacy i Bułgarzy (Поляки и Болгары), Zamek królewicza Marka (Замок королевича Марко), Liturgia piękna (Литургія красоты) i Polska w twórczości H. Sienkiewicza (Польша въ творчеств Г. Сенкевича). Wykład dotyczył również związków personalnych Micińskiego z ziemią ukraińską, głównie z Polesiem, lecz również o obrazie Ukraińców i Białorusinów w jego pismach. Mowa była także o filosłowiańskich koncepcjach w twórczości pisarza.

W obu wykładach wzięli udział pracownicy Katedry Polonistyki oraz studenci Wydziału Filologicznego. Wizyta w Kijowie związana była z kwerendami rosyjskojęzycznych pism publicystycznych Tadeusza Micińskiego.

Zapraszamy na wykłady gościnne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z goszczącymi w Polsce w ramach programu Erasmus literaturoznawcami-komparatystami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie.

Litewscy naukowcy wygłoszą następujące wykłady:
Prof. dr hab. Andrzej Baranow: Polska proza realistyczna. Henryk Sienkiewicz. Dyskurs litewski

Doc. dr Halina Turkiewicz: Najnowsza literatura polska Litwy: wymiar lokalny i uniwersalny

Wykłady odbędą się 8 CZERWCA 2016 ROKU /środa/ o godz. 11.00 w pokoju nr 75 na Wydziale Filologicznym UwB, Pl. Uniwersytecki 1.
Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Czerwiński

Najnowsze działania naukowe KBF W-Z

W dniach 22-23 kwietnia obradowała w Pałacu w Rybnej na Górnym Śląsku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko–kulturowych dawnych i współczesnych”.

Jej organizatorami były: Odziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowskich Górach oraz Katowicach Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Komitetem Organizacyjnym kierowali dr Małgorzata Burzka-Janik oraz profesorowie Jarosław Ławski i Marek Piechota (Uniwersytet Śląski). W Konferencji wzięło udział 30 uczonych z Polski, Włoch i Francji.

rybna1   rybna2

Król-Duch Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – konteksty historyczne” – to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która obradowała w dniach 6–7 maja w Białymstoku. Jej organizatorami były: Katedra Badań Filologicznych „Wschód– Zachód” UwB oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w której nowym gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 odbywały się obrady. Współorganizowały sesję:  Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W sesji wzięło udział 45 badaczy literatury romantycznej.

13 maja w Książnicy Podlaskiej odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Jana Leończuka, który odszedł na emeryturę. Jan Leończuka, wieloletniego pracownika Filii UW w Białymstoku, uhonorowano tomem Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne dedykowane Janowi Leończukowi (pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Białystok 2016, ss. 960). W uroczystości wzięli udział licznie profesorowie i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektora powitała Jego następczyni, Dyr. Jolanta Gadek. Laudację wygłosił prof. Jarosław Ławski. Uroczystość uświetniły koncert i uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. W wydarzeniach tych wzięli udział także goście z Litwy i z Białorusi, delegacje bibliotekarzy z całego Podlasia, a także dr Sigitas Narbutas, Dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie.

leonczuk

W dniach 13-14 maja obradowała w Białymstoku Międzynarodowa Polsko–Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, kończąca czteroletni cykl konferencji polsko-białoruskich dedykowanych pamięci wybitnego rosyjskiego slawisty Wiktora A. Choriewa (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk). Sesje z tego cyklu odbywały się w Mińsku, Grodnie i Białymstoku, a ich współorganizatorem ze strony polskiej była Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. W czasie białostockiego spotkania zarysowana perspektywy badań na kolejne lata nad wzajemnymi wyobrażeniami o sobie kultur białoruskiej i polskiej.

W dniach 16-17 maja na Wydziale Filologicznym UwB gościł na zaproszenie Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”  z wykładami gościnnymi wybitny białorutenista z Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały prof. Ihar W. Żuk. Wygłosił on wykłady pod tytułem Twórczość Wasyla Bykowa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla. Koordynatorem spotkań z prof. Żukiem był dr Grzegorz Czerwiński.

DSC_0015