Dr Grzegorz Czerwiński z wizytą naukową w Rosji

W dniach 4–14 października 2014 r. dr Grzegorz Czerwiński przebywał na wyjeździe naukowym w Federacji Rosyjskiej.
6 października uczestniczył w spotkaniu roboczym w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
9 października w Kazańskim Uniwersytecie Państwowym w Kazaniu (Republika Tatarstan) wygłosił wykład gościnny dotyczący literatury polskich i białoruskich Tatarów oraz wziął udział w spotkaniu roboczym dotyczącym możliwych sposobów współpracy między polskimi i tatarskimi uczonymi w dziedzinie badań literackich.

KGU-Kazan

W dniach 10–11 października dr Czerwiński uczestniczył w organizowanej przez Akademię Nauk Republiki Tatarstan konferencji naukowej „Naród tatarski i narody Powołża w latach pierwszej wojny światowej”. Nasz kolega wygłosił referat na temat losów pisarzy polsko-tatarskich w latach pierwszej wojny światowej. Udzielił też wywiadu telewizji tatarskiej, która nadała relację z konferencji (spora część relacji dotyczyła prowadzonych na UwB badań dra Czerwińskiego).

mirwar7

Relację w programie TATARLAR można obejrzeć tutaj.

Nasz pracownik gościem dnia w TVP Białystok

W dniu 13 listopada 2014 r. dr Grzegorz Czerwiński z Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” był Gościem Dnia w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku. Rozmowa dotyczyła literatury i kultury tatarskiej w Polsce. Naszemu koledze towarzyszył dr Artur Konopacki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Materiał dostępny w Internecie.