Zapomnijmy o karabinach!

18 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu
OTWARTE KOLOKWIA FILOLOGICZNE
z DR. RAFAŁEM ŻYTYŃCEM
kulturoznawcą, literaturoznawcą,
specjalistą od relacji polsko-niemieckich,
pracownikiem Muzeum Historycznego w Ełku,
wieloletnim pracownikiem Centrum Badań Historycznych PAN W Berlinie.
TEMAT SPOTKANIA:
„Zapomnijmy o karabinach!” Polska, NRD i wspólna (literacka) pamięć II wojny światowej

Dr Rafał Żytyniec, ur. w 1976 roku, kulturoznawca, studia na Wydziale Nauk o Kulturze Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji z siedzibą w Germersheim. W latach 2005-2006 adiunkt i sekretarz naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w latach 2006-2011 pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Obecnie prowadzi Dział Historyczny w Muzeum Historycznym w Ełku, współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i
Niemców.

Konferencja w Grodnie

W dniach 11–12 grudnia 2014 roku pracownicy i współpracownicy naszej Katedry (prof. Jarosław Ławski, dr Anna Janicka, dr Barbara Olech, dr Łukasz Zabielski, mgr Urszula Adamska, mgr Jolanta Dragańska) wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”. Organizatorem konferencji był Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza.

Nasi koledzy odczytali  następujące referaty:
Prof. J. Ławski – Zofia Nałkowska czyta „Kordiana”.
Dr A. Janicka – Emancypacyjne niepokoje młodych pozytywistów warszawskich.
Dr B. Olech – Od hafciarki do wieszczki. W kręgu poematów Marii Grossek-Koryckiej.
Dr Ł. Zabielski – Wątki romantyczne w pismach krytycznych Zofii Nałkowskiej.
Mgr U. Adamska – Nałkowska jako krytyk teatralny. O recenzji krotochwili „Jubileusz mistrza Wincentego Rapackiego (syna)”.
Mgr J. Dragańska – „Kobiecość poszukująca”. O „Narcyzie” Zofii Nałkowskiej.

01_ob0e19c8 02_240e04l8 03_6r1s61gf 04_3c1t5roe

Artykuł dr. Grzegorza Czerwińskiego na łamach „Zeitschrift für Slavische Philologie”

zeitschrift-fur-slavisheArtykuł autorstwa dr. Grzegorza Czerwińskiego pt. „Counter Image or Parallel? The Metaphor of Italy-Ukraine in the Work of Włodzimierz Odojewski and Jarosław Iwaszkiewicz” ukazał się w najnowszym numerze prestiżowego niemieckiego czasopisma slawistycznego „Zeitschrift für Slavische Philologie” (2014, vol. 70, iss. 1). Periodyk ten, wydawany od 1924 roku, znajduje się na Master Journal List Web of Science (Arts & Humanities Citation Index), czyli tzw. liście filadelfijskiej.

Szczegóły na stronie Winter Verlag

Konferencja „Młodzi pozytywiści warszawscy”

W dniach 5 i 6 grudnia 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa NARODZINY NOWOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WARSZAWSCY: „PRZEGLĄD TYGODNIOWY” 1866–1876.
Była to pierwsza edycja konferencji pozytywistycznej, a jej myśl przewodnia brzmiała: OBRAZ CZŁOWIEKA – REWIZJE .
W konferencji wzięli udział wybitni znawcy literatury drugiej połowy XIX w., m.in. prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Jolanta Sztachelska i prof. Tadeusz Budrewicz.
Główną organizatorką konferencji była dr Anna Janicka z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UwB, a przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2018.

Program konferencji

01 02 03 04 05

Konferencja o literaturze tatarskiej

W dniach 14–15 listopada 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ESTETYCZNE ASPEKTY LITERATURY POLSKICH, BIAŁORUSKICH I LITEWSKICH TATARÓW (od XVI do XXI w.)”. Obrady odbywały się w Białymstoku i Sokółce. Wzięli w nich udział uczeni m.in. z Anglii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji i Polski. Konferencja była organizowana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Patronatem Honorowym konferencję objął Prezydent Miasta Białegostoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Organizatorami konferencji byli Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów RP i Książnica Podlaska. W organizację imprez towarzyszących włączyło się Muzeum Historyczne w Białymstoku.

Program konferencji

herb-przyciety herb-przyciety_90pf97i1 wschodzacy-bialystok

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

KM_05

????????????????????????????????????

Kolejny grant NPRH

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski realizuje we współpracy z KBF „WSCHÓD ZACHÓD” projekt naukowy „Młodzi pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 18661876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach”.

 

pozytywisci-logo-www

Celem projektu jest naukowe opracowanie i krytyczne wydanie znacząco nieobecnych dziś w świadomości czytelniczej tekstów publicystycznych młodych pozytywistów warszawskich (edycja dwutomowej antologii tekstów młodych pozytywistów warszawskich, organizacja konferencji naukowej dotyczącej tego zagadnienia i edycja tomu prac pokonferencyjnych oraz opracowanie strony internetowej poświęconej młodym pozytywistom warszawskim). Interesować nas będą teksty ukazujące się na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w latach 1866–1876, czyli od momenty ukazania się pisma aż do druku na jego łamach cyklu esejów Aleksandra ŚwiętochowskiegoDumania pesymisty. Realizacja projektu wymaga nowej lektury X roczników pisma, zakłada równoczesne prowadzenie badań nad nimi z użyciem nowych kluczy tematycznych i metodologicznych.

Główni wykonawcy projektu: dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet w Białymstoku) kierownik, prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (IBL PAN) główny wykonawca, dr Anna Zdanowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie) główny wykonawca.
Projekt finansowany w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Humanistyki.
Więcej informacji w zakładce „GRANTY”.

Nowe wydawnictwa

dramat_okladkaW serii „Colloquia Orientalia Bialostocensia” ukazała się książka pt. Драматургия в ракурсах новейших теоретических исследований / Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, pod red. Natalii Malutiny i Jarosława Ławskiego, BiałystokOdessa 2014.


Książka jest zbiorem studiow pisanych w ostatnich trzech latach. Jej autorami są znani
badacze literatury i kultury pochodzący z Rosji, Ukrainy i Polski. Wszyscy oni prezentują komparatystyczną postawę w stosunku do analizowanego przedmiotu, którym jest dramat rosyjski, ukraiński i polski, reprezentowany przez współczesne gatunki teatralne, takie jak nowa komedia, wodewil, dramatyzacja, stand-up, scenariusz filmowy i radiowy, kabaret i rozmaite formy pop-artu. Ta rozsypana rzeczywistość nowego teatru zdaje się wspólną cechą wszystkich kultur słowiańskich i europejskich
opisuje zarazem stan świata w kryzysie politycznym i moralnym, w jakim wszyscy żyjemy. Nie znaczy to, że nie są znane w tych trzech kulturach słowiańskich wielkie dokonania dramatu i teatru sąsiadów: Łesia Ukrainka, rosyjski postdramat i teatr postmodernistyczny Kalady czy Wyrypajewa, polski modernizm (Przybyszewski i wspołczesny teatr rytualistyczny) chodzi raczej o dokładniejsze przyjrzenie się procesom artystycznym, jakim podlega dramat w kontakcie z burzliwym pędem historii i pod naporem sztuk audiowizualnych, filmu i gier komputerowych zwłaszcza.
Przemiany gatunkow dramatycznych są dość ważnym pasmem informacji na temat gwałtownych zmian mentalności wspołczesnego obywatela Moskwy, Kijowa czy Warszawy.
Z Recenzji prof. Włodzimierza Szturca (Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

***
W serii „PRZEŁOMY/POGRANICZA” wyszedł natomiast zbiór artykułów Ryszarda Löwa zatytułowany Literackie podsumowania posko-hebrajskie i polsko-izraelskie (red. tomu i oprac. tekstu Michał Siedlecki i Jarosław Ławski, posłowie Barbara Olech, Białystok 2014).

Loew_okladka

Ryszard Löw, nie będąc zawodowym polonistą (z wykształcenia jest ekonoą), jest wybitnym znawcą literatury polskiej, przede wszystkim związków lite polsko-hebrajskich i polsko-izraelskich. W tej dziedzinie jest oryginalnym badaczem i autorytetem o dużym, niezmiernie cennym dorobku. Jego rozprawy spełniają najwyższe kryteria profesjonalności, są bogate materiałowo i ciekawie sproblematyzowane, świadczą w równym stopniu o wielkiej erudycji, jak i szero horyzontach.[…]
Książka Ryszarda Löwa Literackie podsumowania jest pozycją jedyną w swo rodzaju, powiadamia o sprawach i wydarzeniach mało znanych bądź w ogóle nieznanych, ale ważnych i ciekawych, odznacza się dużymi walorami poznawczy Uważam, że bezwzględnie zasługuje na publikację.
Z opinii wydawniczej prof. dr. hab. Michała Głowińskiego (IBL PAN, Warszawa)