Nowe wydawnictwa

dramat_okladkaW serii „Colloquia Orientalia Bialostocensia” ukazała się książka pt. Драматургия в ракурсах новейших теоретических исследований / Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, pod red. Natalii Malutiny i Jarosława Ławskiego, BiałystokOdessa 2014.


Książka jest zbiorem studiow pisanych w ostatnich trzech latach. Jej autorami są znani
badacze literatury i kultury pochodzący z Rosji, Ukrainy i Polski. Wszyscy oni prezentują komparatystyczną postawę w stosunku do analizowanego przedmiotu, którym jest dramat rosyjski, ukraiński i polski, reprezentowany przez współczesne gatunki teatralne, takie jak nowa komedia, wodewil, dramatyzacja, stand-up, scenariusz filmowy i radiowy, kabaret i rozmaite formy pop-artu. Ta rozsypana rzeczywistość nowego teatru zdaje się wspólną cechą wszystkich kultur słowiańskich i europejskich
opisuje zarazem stan świata w kryzysie politycznym i moralnym, w jakim wszyscy żyjemy. Nie znaczy to, że nie są znane w tych trzech kulturach słowiańskich wielkie dokonania dramatu i teatru sąsiadów: Łesia Ukrainka, rosyjski postdramat i teatr postmodernistyczny Kalady czy Wyrypajewa, polski modernizm (Przybyszewski i wspołczesny teatr rytualistyczny) chodzi raczej o dokładniejsze przyjrzenie się procesom artystycznym, jakim podlega dramat w kontakcie z burzliwym pędem historii i pod naporem sztuk audiowizualnych, filmu i gier komputerowych zwłaszcza.
Przemiany gatunkow dramatycznych są dość ważnym pasmem informacji na temat gwałtownych zmian mentalności wspołczesnego obywatela Moskwy, Kijowa czy Warszawy.
Z Recenzji prof. Włodzimierza Szturca (Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

***
W serii „PRZEŁOMY/POGRANICZA” wyszedł natomiast zbiór artykułów Ryszarda Löwa zatytułowany Literackie podsumowania posko-hebrajskie i polsko-izraelskie (red. tomu i oprac. tekstu Michał Siedlecki i Jarosław Ławski, posłowie Barbara Olech, Białystok 2014).

Loew_okladka

Ryszard Löw, nie będąc zawodowym polonistą (z wykształcenia jest ekonoą), jest wybitnym znawcą literatury polskiej, przede wszystkim związków lite polsko-hebrajskich i polsko-izraelskich. W tej dziedzinie jest oryginalnym badaczem i autorytetem o dużym, niezmiernie cennym dorobku. Jego rozprawy spełniają najwyższe kryteria profesjonalności, są bogate materiałowo i ciekawie sproblematyzowane, świadczą w równym stopniu o wielkiej erudycji, jak i szero horyzontach.[…]
Książka Ryszarda Löwa Literackie podsumowania jest pozycją jedyną w swo rodzaju, powiadamia o sprawach i wydarzeniach mało znanych bądź w ogóle nieznanych, ale ważnych i ciekawych, odznacza się dużymi walorami poznawczy Uważam, że bezwzględnie zasługuje na publikację.
Z opinii wydawniczej prof. dr. hab. Michała Głowińskiego (IBL PAN, Warszawa)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *