Międzynarodowe seminarium naukowe na Białorusi

piasecki-118 lutego na zaproszenie Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku prof. Jarosław Ławski i dr Anna Janicka wzięli udział w pierwszym na Białorusi Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Osoba i twórczość Sergiusza Piaseckiego w dialogu kultur i literatur”, poświęconym twórczości pisarza Sergiusza Piaseckiego (1901–1964), urodzonego w Lachowiczach koło Baranowicz. Seminarium związane było z wydaniem tomu Nasz i nie nasz Sergiusz Piasecki, napisanego przez mińskich komparatystów: Tatianę Kobrzycką, Piotra Rahoiszę i Mikołaja Chmialnickiego (Mińsk 2014). Edycję książki naukowej i seminarium wsparł Instytut Polski w Mińsku. Seminarium zorganizował doc. Mikołaj Chmialnicki, prodziekan Wydziału Filologicznego BUP w Mińsku.

piasecki-2
Program seminarium Міжнародны Навуковы Семінар «Асоба і творчасць С.Пясецкага ў дыялогу культур і літаратур».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *