Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”

W dniach 4-5 maja 2015 r. w Białymstoku zgromadzili się młodzi badacze z całego kraju na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”. Była to druga edycja konferencji, stanowiąca część projektu edytorsko-naukowego „Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków”.
Zorganizowana przez studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego sesja naukowa, nad którą opiekę merytoryczną sprawowali dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski), dr Barbara Olech (Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej) oraz prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”), miała na celu umożliwienie młodym badaczom różnych kierunków i specjalności wypowiedzenia się na temat dziecka i dzieciństwa w różnych dziedzinach sztuki i nauki.
Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja polsko-litewska w Suwałkach

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Litwy”, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego wszystkich poziomów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy PWSZ w Suwałkach oraz wszystkich osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy o związkach kulturowo-językowych Polski i Litwy.
Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły Wydział Filologiczny oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.
Program konferencji