Jubileusz kijowskiej polonistyki

Miło nam poinformować, iż w dniach najbliższych swoje 15-lecie obchodzi Katedra Polonistyki działająca na kijowskim Narodowym Uniwersytecie im Tarasa Szewczenki. Katedrą kieruje od jej początków prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, wychowawca kilku pokoleń polonistów ukraińskich. Z okazji Jubileuszu w Kijowie odbywa sie międzynarodowa konferencja naukowa:

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ POGRANICZA:

PIŚMIENNICTWO, OŚWIATA, HISTORIA

KijówHumań, 21-24 września 2015 roku
 

Wśród organizatorów  Konferencji znalazła się współpracująca z kijowską Katedrą Polonistyki od lat Katedra Badań Filologicznych „Wschód  Zachód” z Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji Jubileuszowej: program_kijow 2015

Spotkanie z badaczami z Litwy

KBF W-Z

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie

z goszczącymi w Polsce w ramach programu Erasmus

badaczami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie

Litewscy naukowcy wygłoszą dwa wykłady:

Prof. dr hab. Andrzej Baranow

Litewsko-polskie związki kulturowe. Perspektywy badawcze

Doc. dr Halina Turkiewicz

Współczesna polska literatura Litwy. Wymiar regionalny

Spotkanie odbędzie się 22 WRZEŚNIA 2015 ROKU /wtorek/ o godz. 10.00

W pokoju nr 75 na Wydziale Filologicznym UwB, Pl. Uniwersytecki 1

Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Czerwiński – pracownik naukowy

Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”