Konferencja o Zygmuncie Glogerze

Galeria

W tej galerii znajduje się 11 zdjęć.

Konferencja naukowa ZYGMUNT GLOGER 1845–1910. PISARZ, MYŚLICIEL, UCZONY: REWIZJE odbyła się 23 i 24 października 2015 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Organizatorem sesji byli: KBF „Wschód – Zachód”, Książnica Podlaska oraz Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”. PROGRAM

Publikacje naszych pracowników w formacie ebook

Infromujemy, iż książka prof. Jarosława Ławskiego pt. Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie oraz rozprawa dr. Grzegorza Czerwińskiego pt. Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego ukazały się w formacie ebook (EPUB, MOBI). Wydawcą jest gdańska oficyna Słowo/obraz Terytoria.

Lawski_-_Bo_na_tym_300_male Czerwinski_po_rozpadzie_300_mala

Nowe tytuły z serii Colloquia Orientalia

Prezentujemy najnowsze książki z Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”:

estetyczne

 

Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), ed. by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015.

 

Lenz

 

 

 

Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Studia, red. Jarosław Ławski i Rafał Żytyniec, Białystok 2015.

 

Żydzi 3

 

 

 

Żydzi Wschodniej Polski, seria III: Kobieta żydowska,  red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok 2015.

Nowe książki z serii „Przełomy/Pogranicza”

Miło nam poinformować, iż ukazały się kolejne tomy z serii „Przełomy/Pogranicza”:

Żeromski piękno i wolność

 

 

Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu: Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015.

 

Kraszewski i nowożytność

 

 

Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski, Białystok 2015.

 

piękno słowackiego 3

 

 

Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. Jarosław Ławski, Anna Janicka, Łukasz Zabielski, Białystok 2014-2015.

Polsko-litewska konferencja w Wilnie

konferencja wilno

W dniach 8-9 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej”. Była to wspólna inicjatywa Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. W sesji wzięli udział badacze z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Program konferencji.

Fotorelacja.

Artykuł dr. Czerwińskiego w języku tatarskim

fenni-tatarstan

Artykuł naszego kolegi dr. Grzegorza Czerwińskiego poświęcony literaturze polsko-tatarskiej ukazał się w przekładzie na język tatarski. Tekst wydrukowano w czasopiśmie „Фәнни Татарстан” (Naukowy Tatarstan) – periodyku naukowym wydawanym przez Instytut Języka, Literatury i Sztuki im. G. Ibragomowa Akademii Nauk Republiki Tatarstan (Kazań, Federacja Rosyjska). Czasopismo dostępne jest również on-line.

 

Edycja krytyczna pism Tadeusza Micińskiego

NPRH

Pracownik naszej Katedry dr Marcin Bajko otrzyłam grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt badawczy nosi tytuł „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (grant 1aH 15 0322 83). W projekcie biorą udział badacze z polskich ośrodków akademickich, a także między innymi z Rosji. Projekt  będzie realizowany w latach 2016-2019.