Promocja książek o tematyce tatarskiej w Muzeum Literatury w Warszawie

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewiczaorient_bstok
dr Jarosław Klejnocki

we współpracy
z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na spotkanie poświęcone promocji książek o tematyce tatarskiej wydanych w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”:
• Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), pod red. Grzegorza Czerwińskiego i Artura Konopackiego, Białystok 2015.
• Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.
• Stanisław Kryczyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje, oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.
• Grzegorz Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja,
red. Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski, Białystok 2013.

W spotkaniu udział wezmą redaktorzy tomów oraz członkowie Redakcji serii „Colloquia Orientalia Bialostocensia”:
dr Grzegorz Czerwiński, dr Artur Konopacki oraz mgr Grzegorz Kowalski.

25.11.2015 – środa – godz. 18:00

Wykład gościnny prof. Aleksandra Gadomskiego z Krymu

Katedra Badań Filologicznych „Wschód Zachód”
zaprasza na wykład otwarty PROFESORA ALEKSANDRA GADOMSKIEGO, pracownika Krymskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego w Symferopolu na Krymie.
Profesor Gadomski wygłosi wykład pod tytułem Podstawowe kierunki badań teolingwistyki słowiańskiej.
Wykład odbędzie się 19 LISTOPADA 2015 ROKU.
Godzina 9.45 – 11.15
Wydział Filologiczny UwB, Pl. Uniwersytecki 1
Sala nr 91
Słowo wstępne:
dr Grzegorz Czerwiński – pracownik naukowy
Katedry Badań Filologicznych „Wschód Zachód”

Nowa książka profesora Jarosława Ławskiego

milosz okladka www

Miłosz: kroniki istnienia.

 

„Jarosław Ławski napisał niezwykłą książkę. Już sam okres jej powstawania był niezwykły; jak autor wyznaje w przedmowie, trwał 20 lat. Niezwykła jest także forma dyskursywno-gatunkowa: nie da się jej odnaleźć ani po­mieścić wśród istniejących gatunków uprawiania działalności literaturo­znawczej – także dlatego, że poza nie wykracza. Ta ‘forma intergeniczna’ (to oryginalna propozycja terminologiczna autora) nie tylko charakteryzuje znamienne cechy pisarstwa Miłosza, ale też – jako określenie ‘metaliterac­kiej’ książki Ławskiego – mimetycznie odtwarza czy reprodukuje formu­łę analizowanego pisarstwa: łączy w sobie (co najmniej) cechy egzegezy i filologicznego komentarza z formą duchowej autobiografii Komentatora, który w ten pośredni sposób zapisuje własne ‘kroniki istnienia’.”

Z recenzji prof. dra hab. Ryszarda Nycza (UJ, Kraków)

Konferencja polsko-białoruska w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Białorusi”,
która odbędzie się 28 listopada 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej,
w Suwałkach, ul. Noniewicza 10.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęli:

Wydział Filologiczny UwB
oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Uniwersytetu w Białymstoku

Program konferencji.