Z nowości wydawniczych

Miło nam poinformować, iż już dostępna jest długo oczekiwana edycja „Lesława” Romana Zmorskiego. Książka ukazała się w ramach projektu „Czarny romantyzm”, finansowanego przez NPRH.

leslaw1

Roman Zmorski, Lesław. Szkic fantastyczny, wstęp i oprac. tekstu H. Krukowska, red. tomu i aneksu J. Ławski, Białystok 2014

Wykład prof. J.Ławskiego w Gdańsku

W ramach cyklu „Wykłady mistrzowskie” w środę 27 stycznia 2016 roku w Sali Teatralnej 019 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 51 o godz. 13.15 odbędzie się wykład

prof. dr. hab. Jarosława Ławskiego z Uniwersytetu w Białymstoku

zatytułowany „Literatura, nauka, geopolityka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.

Wprowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska.

Do wygłoszenia wykładu w ramach „Wykładów mistrzowskich” na UG zapraszani są najwybitniejsi specjaliści z Polski i świata.

Zaproszenie do udziału w konferencjach naukowych

Zapraszamy na organizowane przez nas konferencje:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana w rocznicę wydania I rapsodu (1847– 2017) „KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO. TEKST – DZIEJE LEKTURY – INTERPRETACJE – KONTEKSTY KOMPARATYSTYCZNE” (Białystok, 6–7 maja 2016 r.)
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI”, Edycja piąta: „JUDAIZM ŚRODKOWO- I WSCHODNIOEUROPEJSKI” (Białystok, 20–21 czerwca 2016 r.)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „HISTORIA, KULTUR A I PIŚMIENNICTWO PROTESTANTÓW NA MAZUR ACH: XVI–XXI WIEK” (Ełk, 23 czerwca 2016 r.)

Szczegóły w dziale Nasze konferencje.