Najnowsze działania naukowe KBF W-Z

W dniach 22-23 kwietnia obradowała w Pałacu w Rybnej na Górnym Śląsku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko–kulturowych dawnych i współczesnych”.

Jej organizatorami były: Odziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowskich Górach oraz Katowicach Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Komitetem Organizacyjnym kierowali dr Małgorzata Burzka-Janik oraz profesorowie Jarosław Ławski i Marek Piechota (Uniwersytet Śląski). W Konferencji wzięło udział 30 uczonych z Polski, Włoch i Francji.

rybna1   rybna2

Król-Duch Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – konteksty historyczne” – to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która obradowała w dniach 6–7 maja w Białymstoku. Jej organizatorami były: Katedra Badań Filologicznych „Wschód– Zachód” UwB oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w której nowym gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 odbywały się obrady. Współorganizowały sesję:  Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W sesji wzięło udział 45 badaczy literatury romantycznej.

13 maja w Książnicy Podlaskiej odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Jana Leończuka, który odszedł na emeryturę. Jan Leończuka, wieloletniego pracownika Filii UW w Białymstoku, uhonorowano tomem Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne dedykowane Janowi Leończukowi (pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Białystok 2016, ss. 960). W uroczystości wzięli udział licznie profesorowie i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektora powitała Jego następczyni, Dyr. Jolanta Gadek. Laudację wygłosił prof. Jarosław Ławski. Uroczystość uświetniły koncert i uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. W wydarzeniach tych wzięli udział także goście z Litwy i z Białorusi, delegacje bibliotekarzy z całego Podlasia, a także dr Sigitas Narbutas, Dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie.

leonczuk

W dniach 13-14 maja obradowała w Białymstoku Międzynarodowa Polsko–Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, kończąca czteroletni cykl konferencji polsko-białoruskich dedykowanych pamięci wybitnego rosyjskiego slawisty Wiktora A. Choriewa (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk). Sesje z tego cyklu odbywały się w Mińsku, Grodnie i Białymstoku, a ich współorganizatorem ze strony polskiej była Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. W czasie białostockiego spotkania zarysowana perspektywy badań na kolejne lata nad wzajemnymi wyobrażeniami o sobie kultur białoruskiej i polskiej.

W dniach 16-17 maja na Wydziale Filologicznym UwB gościł na zaproszenie Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”  z wykładami gościnnymi wybitny białorutenista z Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały prof. Ihar W. Żuk. Wygłosił on wykłady pod tytułem Twórczość Wasyla Bykowa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla. Koordynatorem spotkań z prof. Żukiem był dr Grzegorz Czerwiński.

DSC_0015

Wykłady profesora I.W. Żuka

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na otwarte wykłady gościnne Profesora Ihara Żuka z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały

Wspólny temat wykładów: Васіль Быкаў як прадаснова беларускага літаратурнага Нобеля. (Twórczość Wasila Bykawa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla).

Wykłady odbędą się na Wydziale Filologicznym UwB (Plac Uniwersytecki 1) 16 i 17 maja 2016 roku w godzinach 9.45–11.15, sala 47

Pierwszy wykład (w poniedziałek) będzie poświęcony osobliwościom fenomentu Wasila Bykawa. Podczas drugiego wykładu (we wtorek) profesor Żuk omówi artyzm białoruskiego pisarza na podstawie opowieści „We mgle”.

Wykłady odbywać się będą w języku białoruskim. Dla osób, które nie znają białoruskiego, przygotowaliśmy slajdy w języku polskim.

Ihar Wasiliewicz Żuk – białorutenista i rusycysta, profesor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, pracownik Katedry Literatury Białoruskiej, członek Związku Pisarzy Białorusi. Zainteresowania naukowe: krytyka literacka, literatura współczesna, historia literatury białoruskiej, teoria literatury, twórczość Wasila Bykawa. W latach 1991–1996 był dziekanem Wydziału Filologii Białoruskiej.

Interpretacje Choriewowskie Seria IV

Serdecznie zapraszamy na obrady Międzynarodowej Polsko-Białoruskiej Konferencji Naukowej „Przyszłość imagologii”.

Konferencja odbędzie się w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14) w dniach 13-14 maja 2016 roku.

Jest to czwarta konferencja z serii Interpretacji Choriewowskich, poświęcona wybitnemu rosyjskiemu poloniście profesorowi Wiktorowi Aleksandrowiczowi Choriewowi (1932-2012), twórcy moskiewskiej szkoły imagologii.

PROGRAM KONFERENCJI