Najnowsze działania naukowe KBF W-Z

W dniach 22-23 kwietnia obradowała w Pałacu w Rybnej na Górnym Śląsku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko–kulturowych dawnych i współczesnych”.

Jej organizatorami były: Odziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowskich Górach oraz Katowicach Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Komitetem Organizacyjnym kierowali dr Małgorzata Burzka-Janik oraz profesorowie Jarosław Ławski i Marek Piechota (Uniwersytet Śląski). W Konferencji wzięło udział 30 uczonych z Polski, Włoch i Francji.

rybna1   rybna2

Król-Duch Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – konteksty historyczne” – to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która obradowała w dniach 6–7 maja w Białymstoku. Jej organizatorami były: Katedra Badań Filologicznych „Wschód– Zachód” UwB oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w której nowym gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 odbywały się obrady. Współorganizowały sesję:  Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W sesji wzięło udział 45 badaczy literatury romantycznej.

13 maja w Książnicy Podlaskiej odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Jana Leończuka, który odszedł na emeryturę. Jan Leończuka, wieloletniego pracownika Filii UW w Białymstoku, uhonorowano tomem Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne dedykowane Janowi Leończukowi (pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Białystok 2016, ss. 960). W uroczystości wzięli udział licznie profesorowie i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektora powitała Jego następczyni, Dyr. Jolanta Gadek. Laudację wygłosił prof. Jarosław Ławski. Uroczystość uświetniły koncert i uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. W wydarzeniach tych wzięli udział także goście z Litwy i z Białorusi, delegacje bibliotekarzy z całego Podlasia, a także dr Sigitas Narbutas, Dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie.

leonczuk

W dniach 13-14 maja obradowała w Białymstoku Międzynarodowa Polsko–Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, kończąca czteroletni cykl konferencji polsko-białoruskich dedykowanych pamięci wybitnego rosyjskiego slawisty Wiktora A. Choriewa (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk). Sesje z tego cyklu odbywały się w Mińsku, Grodnie i Białymstoku, a ich współorganizatorem ze strony polskiej była Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. W czasie białostockiego spotkania zarysowana perspektywy badań na kolejne lata nad wzajemnymi wyobrażeniami o sobie kultur białoruskiej i polskiej.

W dniach 16-17 maja na Wydziale Filologicznym UwB gościł na zaproszenie Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”  z wykładami gościnnymi wybitny białorutenista z Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały prof. Ihar W. Żuk. Wygłosił on wykłady pod tytułem Twórczość Wasyla Bykowa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla. Koordynatorem spotkań z prof. Żukiem był dr Grzegorz Czerwiński.

DSC_0015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *