Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

W dniach  23-25 maja 2018 roku obradowała w Kijowie na Narodowym Uniwresytecie im. Tarasa Szewczenki Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Program konferencji Kijów 23-25 maja 2018

Jednym z dwóch organizatorów sesji był Zakład Filologicznych Badań Insterdyscyplinarnych z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który w Komitecie Organizacyjnym reprezentowały: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB, oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadał prof.

Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. Wśród instytucji wspierajacych sesję znalazły się: Ambadsada RP w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza w Kijowie, Stacja PAN w Kijowie oraz organizacje polonijne. Organizacyjnie wspierała sejsę Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, którą reprezentowała dyr. Jolanta Gadek. Wygłoszono ponad 100 referatów; stronę polską reprezentowali m.in . badacze z Białegostoku, Krakowa, Torunia, Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Gdańska.

W czasie posiedzenia inauguracyjnego odczytano list do uczestników Konferencji od JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego. Ze strony ukraińskiej przygotowania do wydarzenia koordynował prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, kierownik Katedry Polonistyki.

Zamieszczone zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości dziennikarzy „Dziennika Kijowskiego”. Fotorelacja