Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

W dniach  23-25 maja 2018 roku obradowała w Kijowie na Narodowym Uniwresytecie im. Tarasa Szewczenki Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Program konferencji Kijów 23-25 maja 2018

Jednym z dwóch organizatorów sesji był Zakład Filologicznych Badań Insterdyscyplinarnych z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który w Komitecie Organizacyjnym reprezentowały: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB, oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadał prof.

Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. Wśród instytucji wspierajacych sesję znalazły się: Ambadsada RP w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza w Kijowie, Stacja PAN w Kijowie oraz organizacje polonijne. Organizacyjnie wspierała sejsę Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, którą reprezentowała dyr. Jolanta Gadek. Wygłoszono ponad 100 referatów; stronę polską reprezentowali m.in . badacze z Białegostoku, Krakowa, Torunia, Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Gdańska.

W czasie posiedzenia inauguracyjnego odczytano list do uczestników Konferencji od JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego. Ze strony ukraińskiej przygotowania do wydarzenia koordynował prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, kierownik Katedry Polonistyki.

Zamieszczone zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości dziennikarzy „Dziennika Kijowskiego”. Fotorelacja

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *