Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny UwB
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową
Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane
O B R A Z ŚW I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K
Konferencja odbędzie się w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie w dniach 7-8 czerwca 2019 roku.

INFORMACJE

III Konferencja Naukowa z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
DZIAŁ NAUKOWY KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową
z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE”
Temat sesji naukowej:
WINCENTY LUTOSŁAWSKI (1863 – 1954) I LITERATURA.
ESTETYCZNE KONEKSJE – FILOZOFIA – RECEPCJA
Sesja odbędzie się w Białymstoku w dniach 11-12 października 2019 roku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

INFORMACJE

Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna „MICKIEWICZ I KULTURY”

Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
Katedra Języków Obcych
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza w Grodnie
Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
mają zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencje Komparatystyczną
z cyklu
 „MICKIEWICZ I KULTURY”,
odbywającego się w Grodnie i Białymstoku.
Temat spotkania w 2019 roku:
MICKIEWICZ I ROMANTYCY WOBEC
KULTUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH
Sesja odbędzie się w GRODNIE na Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w dniach:
31 maja – 1 czerwca 2019 roku

INFORMACJE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa INFLANTCZYCY ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE, JĘZYKOWE I KULTUROWE W XIX I XX WIEKU

Akademia Technologiczna w Rēzekne
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Uniwersytetu w Białymstoku
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
mają zaszczyt zaprosić
na
Międzynarodową Konferencję Naukową
INFLANTCZYCY
ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE, JĘZYKOWE I KULTUROWE W XIX I XX WIEKU

Konferencja odbędzie się w Rēzekne w dniach 13–14 czerwca 2019 roku w Akademii Technologicznej w Rēzekne.

Program konferencji
ZAPROSZENIE
Приглашение

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA LITERATURY UKRAIŃSKIEJ
NARODOWEGO ODESKIEGO UNIWERSYTET IM. ILLI MIECZNIKOWA
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO
mają zaszczyt zaprosić na
V Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”
Temat V Konferencji:
MIT ODESSY W KULTURZE ŚWIATOWEJ
TEKSTY – MEDIA – WYOBRAŻENIA
Konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniach 24-25 września 2019 roku

SZCZEGÓŁY
DETAILS
EINZELHEITEN
PARTICULIER