IRONIA, HISTORIA, GEOPOLITYKA. POLSKO-UKRAIŃSKIE STUDIA LITERACKIE – PROMOCJA KSIĄŻKI PROF. ŁAWSKIEGO W KIJOWIE. WRĘCZENIE DYPLOMU NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY

W Kijowie – na Narodowym Uniwersytecie im Tarasa Szewczenki, w Katedrze Polonistyki – odbyła się  14 lutego  2019 roku promocja ukraińskiej książki prof. Jarosława Ławskiego Ironia, historia, geopolityka. Polsko-ukraińskie studia literackie (Kijów 2018, ss. 363). Książkę na język ukraiński przełożyła Irena Szewczenko, a posłowie do niej napisał prof. Rościsław Radyszewski. Czytaj dalej

NAUKOWE I LITERACKIE ŚWIATY ZYGMUNTA GLOGERA

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Wydział I Filologiczny
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Książnica Podlaska im. Łu kasza Górnickiego w Białymstoku
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
mają zaszczyt zaprosić na:

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku
w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

ZAPROSZENIE

WINCENTY LUTOSŁAWSKI (1863 – 1954) I LITERATURA. ESTETYCZNE KONEKSJE – FILOZOFIA – RECEPCJA

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
DZIAŁ NAUKOWY KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić na
III Konferencję Naukową
Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE”
Temat sesji naukowej:
WINCENTY LUTOSŁAWSKI (1863 – 1954) I LITERATURA.
ESTETYCZNE KONEKSJE – FILOZOFIA – RECEPCJA
Sesja odbędzie się w Białymstoku w dniach 11-12 października 2019 roku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego

INFORMACJE