Drugi tom Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego – w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, iż ukazał się kolejny (drugi z czterech) tom Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego:

T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa edycji: M. Bajko i J. Ławski, tom II: Eseje i publicystyka 1909–1914, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy W. Gutowski i U.M. Pilch, Białystok 2018, ss. 846. Wydawnictwo Prymat. Uniwersytet w Białymstoku.

Tom obejmuje publicystykę oraz eseistykę pisarza z lat 1909–1914 (do lipca 1914 r. – momentu wybuchu I wojny światowej). Czytelnik znajdzie tu m.in. artykuły na temat miasta-ogrodu Hellerau, którego Miciński był propagatorem i entuzjastą, a także arcyciekawe korespondencje z wojen bałkańskich (1913).
Wiele miejsca w rozważaniach pisarza (w artykułach z 1912 roku) zajmuje w tych latach również witalizm (Tężyzna narodu, V Olimpiada, Złota Praga) oraz Wawel jako zwornik symboliki narodowej (Dzwony Wawelu, Spór o „Pochód na Wawelu”).

Tom został podzielony na następujące bloki tematyczne: W kręgu literatury i sztuki; Miciński: między „starym” i „nowym” teatrem; Nowy witalizm;Sprawa narodowa; Kwestie kobiece; Tatry; Korespondencje wojenne; Wokół Xiędza Fausta; Polemiki, dyskusje, wspomnienia; Sprawozdania z odczytów. Dodatkowo zamieszczono w nim liczne aneksy do tekstów pisarza (m.in. autorstwa Władysława Rabskiego, Czesława Jankowskiego, Zdzisława Dębickiego, Jana Lorentowicza), streszczenia w czterech językach (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński), a także indeksy: dzieł T. Micińskiego, nazw geograficznych oraz nazwisk.

Recenzentami tomu są: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS) oraz dr hab., prof. UKW, Marek Kurkiewicz.

spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *