Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż

    28 lipca 2019 roku zmarła

    PANI PROFESOR HALINA KRUKOWSKA,

 

urodzona 26 września 1937 roku w Wasilkowie, profesor senior Uniwersytetu w Białymstoku, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, wybitna badaczka literatury romantyzmu polskiego i europejskiego, autorka klasycznych prac o symbolice nocy i czarnym romantyzmie, wychowawczyni wielu pokoleń polonistów.

Człowiek wielkiej prawości, zaangażowana w życie opozycji i działalność NSZZ „Solidarność”, działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, patriotka i chrześcijanka, jak zawsze sama podkreślała.

Prof. Halina Krukowska współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB.Stworzyła Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, której była pierwszym Redaktorem Naczelnym. Zawsze w najwyższym stopniu zaangażowana w życie zakładu, instytutu, wydziału i uczelni. Nieodmiennie podkreślająca swoje związki z Podlasiem, Białymstokiem i Wasilkowem.

11 kwietnia 2018 roku w uznaniu dla Jej prac badawczych nad romantyzmem oraz twórczego zaangażowania w budowanie polonistyki białostockiej otrzymała godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.

Żegnamy z wielkim żalem wybitną Humanistkę, naszą Nauczycielkę i Przyjaciółkę! W imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału –

Prof. Jarosław Ławski

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

wiecej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane. Pranie 6-8 czerwca 2019 r.

W dniach 6–8 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego mieszczącym się w  Leśniczówce Pranie na Mazurach obradowała Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane
O B R A Z   Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K
Sesję zorganizowały: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”z Wydziału Filologicznego UwB oraz Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Projekt koordynowali dyr. Wojciech Kass oraz prof. Jarosław Ławski. Uczestnicy sesji zwiedzili domy pisarzy tworzących na Mazurach: Michała Kajki oraz Igora Newerlego. Specjalnie dla uczestników Konferencji Kronikę olsztyńską Gałczyńskiego wykonali znani aktorzy: Agata Piotrowska-Mastalerz i Andrzej Mastalerz.

Fotorelacja

 

 

Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe. Spotkanie IV

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny UwB
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zapraszają na spotkanie z cyklu
Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe
Spotkanie odbędzie się
4 września 2019 r. o godzinie
w Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Fotorelacja
Zaproszenie