II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu MŁODA POLSKA: REWIZJE, REINTERPRETACJE Tadeusz Miciński i ludzie epoki

​Zapraszamy na
II OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
z cyklu
MŁODA POLSKA:
REWIZJE, REINTERPRETACJE
Tadeusz Miciński i ludzie epoki, która odbędzie się 11-12 października
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A .

Program konferencji

„Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”

W dniach 10-11 września 2018 roku w Odessie obradowała IV Międzynarodowa Konferencja naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”. Tematem tegorocznej sesji byli „Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego”. Współorganizatorami Konferencji byli: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB, Katedra Literatury Ukraińskiej Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilii Miecznikowa, Muzeum Literatury w Odessie i Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. W spotkaniu wzięło udział 40 badaczy z Polski i Ukrainy. Stronę polską reprezentowali m.in. prof. Jerzy Nikitorowicz (UwB), prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (SWPS), prof. Dariusz Rott (UŚ), prof. Violetta Wróblewska(UMK), dr hab. Anna Janicka, prof. UWB, prof. Agnieszka Matusiak (UWr), prof. Jarosław Ławski (UwB), prof. Jarosław Poliszczuk (UMK). Współorganizatorką sesji ze strony ukraińskiej była prof. Natalia Maliutina (Odessa, Białystok). W czasie konferencji odbyła się premiera tomu Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka, red. N. Malitna, J. Ławski, Białystok – Odessa 2018. Obrady odbywały się w pałacu księcia Gagarina w  odeskim Muzeum Literatury.

Fotorelacja

„Michał Kajka: biografia – twórczość – konteksty. W 160. Rocznicę urodzin poety mazurskiego”

W dniach 20-21 września w Ogródku obradowała Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Michał Kajka: biografia – twórczość – konteksty. W 160. Rocznicę urodzin poety mazurskiego”. Konferencja odbyła się w Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Jej współorganizatorami byli: Uniwersytet warmińsko-Mazurski,  Katedra Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” UwB oraz Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. W czasie sesji odbyła się promocja tomu: Michał Kajka Utwory 1892-1939. Teksty niedrukowane oraz po raz pierwszy drukowane po śmierci poety, Olsztyn 2018.

Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności.

1 września 2018 roku obradowała na Wydziale Filologicznym UwB popularnonaukowa konferencja naukowa „Żydzi w Biblii, historii i wśród wyzwań współczesności. Jubileuszowa refleksja z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz 70. rocznicy odrodzenia Państwa Izrael”. Konferencję zorganizowały Zbór Droga Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” UwB. Wśród referentów: dr Michael Zinn (Izrael), pastor Ireneusz Dawidowicz (Białystok), dr Ewa Rogalewska (IPN Białystok), dr Grażyna Dawidowicz (Białystok), dr hab. Jan Mirończuk (Ostrołęka). W sesji wzięło udział ok. 70 referentów i słuchaczy.

Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe

27 czerwca 2018 roku w ramach porozumienia między Instytutem Slawistyki PAN a Wydziałem Filologicznym UwB zainaugorowano cykl spotkań i dyskusji naukowych pod nazwą: Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe

      Temat I spotkania: WSPOMNIENIA NAUKOWCÓW / JĘZYKOZNAWCÓW

Organiztorami spotkania były następujące instytucje:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”

W dyskusji udział wzięli: dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN, dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, prof. Jarosław Ławski, dr Robert Szymula, dr Łukasz Zabielski, dr Marcin Bajko oraz dr Konrad Szamryk.

Dyskusja została zarejestrowana i będzie opublikowana.

Zaproszenie WSPOMNIENIA NAUKOWCÓW / JĘZYKOZNAWCÓW

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

W dniach  23-25 maja 2018 roku obradowała w Kijowie na Narodowym Uniwresytecie im. Tarasa Szewczenki Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Program konferencji Kijów 23-25 maja 2018

Jednym z dwóch organizatorów sesji był Zakład Filologicznych Badań Insterdyscyplinarnych z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który w Komitecie Organizacyjnym reprezentowały: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB, oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadał prof.

Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. Wśród instytucji wspierajacych sesję znalazły się: Ambadsada RP w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza w Kijowie, Stacja PAN w Kijowie oraz organizacje polonijne. Organizacyjnie wspierała sejsę Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, którą reprezentowała dyr. Jolanta Gadek. Wygłoszono ponad 100 referatów; stronę polską reprezentowali m.in . badacze z Białegostoku, Krakowa, Torunia, Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Gdańska.

W czasie posiedzenia inauguracyjnego odczytano list do uczestników Konferencji od JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego. Ze strony ukraińskiej przygotowania do wydarzenia koordynował prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, kierownik Katedry Polonistyki.

Zamieszczone zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości dziennikarzy „Dziennika Kijowskiego”. Fotorelacja

 

O chrześcijańskim dziedzictwie duchowym w Akademii Supraskiej

​Zapraszamy na V Międzynarodową Konferencję Naukową „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich”, która odbędzie się 17 maja w Akademii Supraskiej. Tegoroczny temat konferencji: „Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia. Język. Literatura. Kultura. Historia”.

Program konferencji

„O Stanisławowie w Białymstoku”

8 maja 2018 gościem Wydziału Filologicznego była dr Olga Ciwkacz z Iwano-Frankivska na  Ukrainie, która studentom I roku polonistyki wygłosiła prelekcję o dziejach kultury w Stanisławowie. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z dziejami starego miasta kresowego, z historią teatru w Stanisławowie, z bogatym życiem literackim, politycznym, przywołując liczne anegdoty i ciekawostki. Barwna opowieść była gorąco przyjęta przez studentów.

Fotorelacja ze spotkania

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na :
VII Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Edycja II:
Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej
Edycja VII:
MIĘDZY ODESSĄ, KIJOWEM A WILNEM.
IDEE SYJONISTYCZNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
TWÓRCY-LITERACKIE ECHA-JĘZYK
,
która odbędzie się 8–9 maja 2018 r. w Białystok – Tykocin

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

„Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”

Konferencja Naukowa „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”, Rzeszów – Przemyśl 24-26 kwietnia 2018 roku

W dniach 24 – 26 kwietnia w Rzeszowie i Przemyślu obradować będzie wielka konferencja regionalistyczna poświęcona „Podkarpaciu literackiemu na przestrzeni wieków”. W Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą prof. Jarosław Ławski z  KBF „Wschód – Zachód” oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB z Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB. Prezentujemy poniżej Program i Folder Konferencji, której głównymi organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Program

Folder Konferencji