IMPREZA GLOGEROWSKA W TYKOCINIE

22 kwietnia w Tykocinie odbyła się impreza promująca 3-tomowe wydanie Pism rozproszonych Zygmunta Glogera pod red. Jarosława Ławskiego i Jana Leończuka. Spotkanie promowało równoczesnie nowy grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na edycję 7 tomów Pism Glogera, który realizowany będzie w Dziale Naukowym Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego oraz w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydziału Filogicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

W spotkaniu – oprócz licznie zgromadzonych tykocinian i członków zespołu muzycznego „Hetmanki” – wzięli udział przedstawiciele potomków rodziny Glogera, w tym: pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska, Marcin Kozubowski, Liliana Gloger, Joanna Kindler i inni. Prelekcje wygłosili prof. Jarosław Ławski oraz pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska, która mówiła o rodzinnej kolekcji pamiątek po pisarzu i historyku. Wśród obecnych byli: dyr. Jan Tyszkiewicz, dr Łukasz Zabielski, prof. Anna Janicka, ks. prałat Witold Nagórski, ks. proboszcz Jarosław Stefaniak. Spotkanie poprowadził Dariusz Szado-Borzyszkowski. Organizatorem spotkania było Muzeum w Tykocinie.

Fotorelacja Fotografował: Marcin Kwiatkowski

Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Konferencja

W dniach 6-7 kwietnia 2018 roku obradowała w Tarnowskich Górach oraz w Pałacu Rybnej Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literackie podróże do wnętrza Ziemi”. Pierwszego dnia obrady odbywały się w późnobarokowym pałacu w Rybnej, drugiego w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, wpisanej na listę światowego dziedzictwa Unesco. Zorganizowały sesję wspólnie środowiska naukowe z Opola, Białegostoku i Katowic, w tym Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Materiały tego spotkania naukowego ukażą się w 2019 roku w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w Białymstoku.

Program sesji:

Film z konferencji

Wizyta Badacza z Odessy

W dniach 17-23  marca przebywał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku z wykładami gościnnymi dr Artur Malinowski, komparatysta i rusycysta, badacz z Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilii Miecznikowa. Uczony wygłosił wykłady w Instytucie filologii Polskiej,a także w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, gdzie wygłosił wykład:

Epoki kulturowo-historyczne w literaturze polskiej. Oświecenie i Romantyzm.”

Organizacja pobytu badacza z Odessy odbyła się w ramach Programu Erasmus +.

Relacja z pobytu Badacza z Odessy

Pierwszy tom Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego – w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Miło nam poinformować, że ukazał się pierwszy z czterech tomów Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego:

T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa M. Bajko i J. Ławski, tom I: Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017, ss. 576. Wydawnictwo Prymat. Uniwersytet w Białymstoku.

Tom obejmuje teksty publicystyczne oraz eseistykę pisarza z lat 1896–1908. Trzon książki stanowi słynny w epoce – a zarazem jedyny wydany za życia Micińskiego – tom publicystyki Do źródeł duszy polskiej (Lwów 1906). Znajdziemy w niej również obszerny „debiut” publicystyczny tego autora: Współczesną młodzież polską (1897), a także utwory z gatunku niekojarzonego z Micińskim, reportaże: Traktat o piekle podhalańskim, Białe Noce. (Wspomnienia z pobytu w Dumie) [1907]oraz Połąga(1905).

Recenzentami tomu są prof. dr hab. Tadeusz Linkner (UG) oraz dr hab., prof. UMK, Hanna Ratuszna.

Edycja dzieł „czarnego romantyzmu”. Na Wydziale Filologicznym UwB realizowany będzie grant z NPRH

Dr hab. Halina Krukowska, prof. senior UwB, zdobyła grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wraz z międzynarodowym zespołem współpracowników przygotuje 12 tomów przybliżających rzadkie dzieła literackie należące do nurtu „czarnego romantyzmu”.

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Interpretacje Choriewowskie. Kultura światowa: etnos w świecie historii i współczesności”

16 lutego w Grodnie obradowała Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Interpretacje Choriewowskie. Kultura światowa: etnos w świecie historii i współczesności”. Organizatorami sesji były: Katedra Języków Obcych z Wydziału Filologicznego Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu naukowym inspirowanym myślą slawistyczną wybitnego polonisty rosyjskiego Wiktora Aleksandrowicza Choriewa (1932 – 2012 ) wzięło udział 24 badaczy z 4 ośrodków naukowych Polski i Białorusi. Stronę polską reprezentowali: dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr Barbara Olech. Partnerami naukowymi spotkania były: Międzynarodowy Instytut im. Adama Mickiewicza w Grodnie, kierowany przez prof. Swietłanę Musijenko, oraz Naukowa Biblioteka Uniwersytetu im. Janki Kupały pod kierunkiem dyr. Mikołaja Grińki.
Poniżej Program Konferencji:

Grodno konferencja 16.02.2018       Fotorelacja ze spotkania

 

Sympozjum „Musik and Emotions in Literature”

Pracownicy  KBF „Wschód – Zachód” oraz Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych z Wydziału Humanistycznego na zaproszenie  Szwajcarskiego Towarzystwa Badań Literatury Powszechnej i Komparatystyki w Bernie (Szwajcaria) przedstawili w dniach 16-18 listopada referaty w czasie Sympozjum „Musik and Emotions in Literature”. Dr hab. Anna Janicka mówiła na temat: „Women in the world of sounds. The work of Gabriela Zapolska”, z kolei prof. Jarosław Ławski przedstawił referat pt. „Karol
Szymanowski und Jarosław Iwaszkiewicz in Odessa”. Poniżej Program Konferencji:

Programme_Colloque ASLGC 

 

PISMA ROZPROSZONE ZYGMUNTA GLOGERA

Szanowni i Drodzy Państwo,

zapraszamy na promocję wydawnictwa:
PISMA ROZPROSZONE ZYGMUNTA GLOGERA,
która odbędzie się
6 grudnia 2017 r. o godz. 17:00
w Gmachu głównym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Audytorium, VI piętro.
Gościem spotkania będzie
prof. Jarosław Ławski
z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

GLOGER – plakat

Zaproszenie                           Fotorelacja ze spotkania