Uroczyste wręczenie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
oraz
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
zapraszają
na uroczyste wręczenie
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Franciszka Karpińskiego
prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej
za wierność chrześcijańskiemu etosowi humanisty poświadczaną wybitną twórczością naukową i eseistyczną, zapisaną m. in. w książce Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry.

 

Uroczystość odbędzie się
23 października 2018
o godz. 17:00
w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
w Białymstoku
Fundator Nagrody: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

MIT ODESSY W KULTURZE ŚWIATOWEJ


Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Muzeum Literatury w Odessie
zapraszają
24 – 25 września 2019 roku, Białystok
na konferencję Z CYKLU
ODESSA I MORZE CZARNE.
POLSKO-UKRAIŃSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE
MIT ODESSY
W KULTURZE ŚWIATOWEJ
Teksty – media – wyobrażenia

Program konferencji
Fotorelacja

Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny UwB
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zapraszają na spotkanie z cyklu
Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe
Spotkanie odbędzie się
4 września 2019 r. o godzinie 10.00
w Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż

    28 lipca 2019 roku zmarła

    PANI PROFESOR HALINA KRUKOWSKA,

 

urodzona 26 września 1937 roku w Wasilkowie, profesor senior Uniwersytetu w Białymstoku, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, wybitna badaczka literatury romantyzmu polskiego i europejskiego, autorka klasycznych prac o symbolice nocy i czarnym romantyzmie, wychowawczyni wielu pokoleń polonistów.

Człowiek wielkiej prawości, zaangażowana w życie opozycji i działalność NSZZ „Solidarność”, działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, patriotka i chrześcijanka, jak zawsze sama podkreślała.

Prof. Halina Krukowska współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB.Stworzyła Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, której była pierwszym Redaktorem Naczelnym. Zawsze w najwyższym stopniu zaangażowana w życie zakładu, instytutu, wydziału i uczelni. Nieodmiennie podkreślająca swoje związki z Podlasiem, Białymstokiem i Wasilkowem.

11 kwietnia 2018 roku w uznaniu dla Jej prac badawczych nad romantyzmem oraz twórczego zaangażowania w budowanie polonistyki białostockiej otrzymała godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.

Żegnamy z wielkim żalem wybitną Humanistkę, naszą Nauczycielkę i Przyjaciółkę! W imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału –

Prof. Jarosław Ławski

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

wiecej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane. Pranie 6-8 czerwca 2019 r.

W dniach 6–8 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego mieszczącym się w  Leśniczówce Pranie na Mazurach obradowała Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane
O B R A Z   Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K
Sesję zorganizowały: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”z Wydziału Filologicznego UwB oraz Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Projekt koordynowali dyr. Wojciech Kass oraz prof. Jarosław Ławski. Uczestnicy sesji zwiedzili domy pisarzy tworzących na Mazurach: Michała Kajki oraz Igora Newerlego. Specjalnie dla uczestników Konferencji Kronikę olsztyńską Gałczyńskiego wykonali znani aktorzy: Agata Piotrowska-Mastalerz i Andrzej Mastalerz.

Fotorelacja

 

 

Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe. Spotkanie IV

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny UwB
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zapraszają na spotkanie z cyklu
Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe
Spotkanie odbędzie się
4 września 2019 r. o godzinie
w Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Fotorelacja
Zaproszenie

Wykład prof. Aliny Kowalczykowej

18 czerwca z inicjatywy Wydziału Filologicznego odbyło się spotkanie z prof. Aliną Kowalczykową (IBL PAN), doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. Kowalczykowa wygłosiła wykład poświęcony „Powojennym losom Polaków z Wileńszczyzny”. Spotkanie prowadziła dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, natomiast wsparła je organizacyjnie Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

  1. Facebook Wydziału Filologicznego:
    https://www.facebook.com/612970572236202/videos/339968693348666/

         https://www.facebook.com/612970572236202/photos/pcb.1155834341283153/1155833947949859/?type=3&theater

  1. YouTube (krótsza wersja): https://youtu.be/wBB68uHNlCw
  1.   https://youtu.be/SGtsN6L39H