Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane. Pranie 6-8 czerwca 2019 r.

W dniach 6–8 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego mieszczącym się w  Leśniczówce Pranie na Mazurach obradowała Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane
O B R A Z   Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K
Sesję zorganizowały: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”z Wydziału Filologicznego UwB oraz Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Projekt koordynowali dyr. Wojciech Kass oraz prof. Jarosław Ławski. Uczestnicy sesji zwiedzili domy pisarzy tworzących na Mazurach: Michała Kajki oraz Igora Newerlego. Specjalnie dla uczestników Konferencji Kronikę olsztyńską Gałczyńskiego wykonali znani aktorzy: Agata Piotrowska-Mastalerz i Andrzej Mastalerz.

Fotorelacja

 

 

Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe. Spotkanie IV

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny UwB
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zapraszają na spotkanie z cyklu
Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe
Spotkanie odbędzie się
4 września 2019 r. o godzinie
w Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Fotorelacja
Zaproszenie

Wykład prof. Aliny Kowalczykowej

18 czerwca z inicjatywy Wydziału Filologicznego odbyło się spotkanie z prof. Aliną Kowalczykową (IBL PAN), doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. Kowalczykowa wygłosiła wykład poświęcony „Powojennym losom Polaków z Wileńszczyzny”. Spotkanie prowadziła dr hab. Anna Janicka, prof. UwB, natomiast wsparła je organizacyjnie Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

  1. Facebook Wydziału Filologicznego:
    https://www.facebook.com/612970572236202/videos/339968693348666/

         https://www.facebook.com/612970572236202/photos/pcb.1155834341283153/1155833947949859/?type=3&theater

  1. YouTube (krótsza wersja): https://youtu.be/wBB68uHNlCw
  1.   https://youtu.be/SGtsN6L39H

Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna z cyklu „MICKIEWICZ I KULTURY” w Grodnie i Białymstoku.

Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna z cyklu
„MICKIEWICZ I KULTURY” w Grodnie i Białymstoku.
Organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku , Grodzieński Państwowy Uniwersytecie.
Temat spotkania w 2019 roku:
MICKIEWICZ I ROMANTYCY WOBEC KULTUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH.
Sesja odbędzie się w GRODNIE na Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w dniach: 31 maja – 1 czerwca 2019 roku

PROGRAM KONFERENCJI
FOTORELACJA Z KONFERENCJI

Drugi tom Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego – w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, iż ukazał się kolejny (drugi z czterech) tom Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego:

T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa edycji: M. Bajko i J. Ławski, tom II: Eseje i publicystyka 1909–1914, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy W. Gutowski i U.M. Pilch, Białystok 2018, ss. 846. Wydawnictwo Prymat. Uniwersytet w Białymstoku.

Tom obejmuje publicystykę oraz eseistykę pisarza z lat 1909–1914 (do lipca 1914 r. – momentu wybuchu I wojny światowej). Czytelnik znajdzie tu m.in. artykuły na temat miasta-ogrodu Hellerau, którego Miciński był propagatorem i entuzjastą, a także arcyciekawe korespondencje z wojen bałkańskich (1913).
Wiele miejsca w rozważaniach pisarza (w artykułach z 1912 roku) zajmuje w tych latach również witalizm (Tężyzna narodu, V Olimpiada, Złota Praga) oraz Wawel jako zwornik symboliki narodowej (Dzwony Wawelu, Spór o „Pochód na Wawelu”).

Tom został podzielony na następujące bloki tematyczne: W kręgu literatury i sztuki; Miciński: między „starym” i „nowym” teatrem; Nowy witalizm;Sprawa narodowa; Kwestie kobiece; Tatry; Korespondencje wojenne; Wokół Xiędza Fausta; Polemiki, dyskusje, wspomnienia; Sprawozdania z odczytów. Dodatkowo zamieszczono w nim liczne aneksy do tekstów pisarza (m.in. autorstwa Władysława Rabskiego, Czesława Jankowskiego, Zdzisława Dębickiego, Jana Lorentowicza), streszczenia w czterech językach (angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński), a także indeksy: dzieł T. Micińskiego, nazw geograficznych oraz nazwisk.

Recenzentami tomu są: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS) oraz dr hab., prof. UKW, Marek Kurkiewicz.

spis treści

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia

AKADEMIA EDUKACJI
UNIWERSYTETU WITOLDA WIELKIEGO (WILNO)
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia
Temat Konferencji:
Z PROBLEMÓW BILINGWIZMU I WIELOKULTUROWOŚCI:
RODZINA MIŁOSZÓW
I INNE RODY POGRANICZA LITEWSKO-POLSKIEGO
HISTORIA, LOSY, ŚWIADECTWA LITERACKIE

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2019 roku na Litwie w Akademii Edukacji VDU (Wilno).

Zaproszenie na konferencję
Kvietimas į konferenciją

IRONIA, HISTORIA, GEOPOLITYKA. POLSKO-UKRAIŃSKIE STUDIA LITERACKIE – PROMOCJA KSIĄŻKI PROF. ŁAWSKIEGO W KIJOWIE. WRĘCZENIE DYPLOMU NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY

W Kijowie – na Narodowym Uniwersytecie im Tarasa Szewczenki, w Katedrze Polonistyki – odbyła się  14 lutego  2019 roku promocja ukraińskiej książki prof. Jarosława Ławskiego Ironia, historia, geopolityka. Polsko-ukraińskie studia literackie (Kijów 2018, ss. 363). Książkę na język ukraiński przełożyła Irena Szewczenko, a posłowie do niej napisał prof. Rościsław Radyszewski. Czytaj dalej

NAUKOWE I LITERACKIE ŚWIATY ZYGMUNTA GLOGERA

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Wydział I Filologiczny
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Książnica Podlaska im. Łu kasza Górnickiego w Białymstoku
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
mają zaszczyt zaprosić na:

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku
w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

ZAPROSZENIE