Nowa książka naszego kolegi

zabielski1

W krakowskiej oficynie Collegium Columbinum ukazała się kolejna książka białostockiego literaturoznawcy. Tym razem prezentujemy pracę pod tytułem Meandry antyromantycznościŁukasza Zabielskiego, pracownika naukowego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, redaktora naczelnego „Bibliotekarza Podlaskiego”. Dr Zabielski jest też stałym współpracownikiem Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, współwykonawcą realizowanych w Katedrze kilku grantów, w tym między innymi finansowanego przez NPRH projektu „Czarny Romantyzm” (Łukasz Zabielski jest redaktorem naukowej edycji „Fausta” A.E.F. Klingemanna, w przekładzie księcia Edwarda Lubomirskiego). Więcej o książce tutaj.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”

W dniach 4-5 maja 2015 r. w Białymstoku zgromadzili się młodzi badacze z całego kraju na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”. Była to druga edycja konferencji, stanowiąca część projektu edytorsko-naukowego „Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków”.
Zorganizowana przez studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego sesja naukowa, nad którą opiekę merytoryczną sprawowali dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski), dr Barbara Olech (Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej) oraz prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”), miała na celu umożliwienie młodym badaczom różnych kierunków i specjalności wypowiedzenia się na temat dziecka i dzieciństwa w różnych dziedzinach sztuki i nauki.
Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja polsko-litewska w Suwałkach

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Litwy”, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego wszystkich poziomów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy PWSZ w Suwałkach oraz wszystkich osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy o związkach kulturowo-językowych Polski i Litwy.
Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły Wydział Filologiczny oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.
Program konferencji

Najnowsze działania naukowe naszej Katedry

W dniach 3-4 kwietnia w Kijowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: na rozdrożu globalnych wyzwań”, zorganizowana przez Kijowski Uniwersytet im. Borisa Hrinczenki. W Konferencji wzięli udział pracownicy i doktoranci  z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku: prof. J. Ławski, dr A. Janicka, mgr U. Adamska. Badacze biorący udział w sesji reprezentowali: Ukrainę, Polskę, Rosję, Iran, Białoruś.

13 kwietnia prof. Jarosław Ławski oraz dr Anna Janicka wzięli udział w warsztatach dla doktorantów w Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Przełomy, przeobrażenia, przepływy? Historycznoliterackie pogranicza w teorii i praktyce badawczej. W dyskusji wzięli także udział: prof. Artur Żywiołek oraz dr Krzysztof Czajkowski z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie. Warsztaty połączone były z prezentacją białostockiej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”. 14 kwietnia prof. Jarosław Ławski wygłosił gościnny wykład dla studentów Wydział Filologiczno-Historycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie na temat: Czarnoromantyczne „odkrycia” literackie: August Antoni Jakubowski, książę Edward Lubomirski. Zaproszenie na wykład znajduje się tutaj.

006

Relacja z wizyty w Częstochowie

20 kwietnia w Towarzystwie Naukowym Warszawskim w Warszawie prof. Jarosław Ławski wygłosił wykład pod tytułem Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

22 kwietnia w Państwowym Uniwersytecie  im. Janki Kupały w Grodnie odbyło się seminarium naukowym „Literatura światowa: etnos w świecie historii i współczesności”, poświęcone tym razem dramaturgii Tadeusza Micińskiego. W spotkaniu wziął udział prof. Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” z Wydziału Filologicznego UwB.

25 kwietnia VIII LO w Białymstoku we współpracy z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” oraz Stowarzyszeniem Naukowym „Oikoumene” zorganizowano wspólne czytanie epopei narodowej „Pan Tadeusz Adam Mickiewicza non stop”. Czytania zorganizowała dr Grażyna Dawidowicz, słowo wstępne wygłosili prof. Halina Krukowska i prof. Jarosław Ławski. Zaproszenie znajduje się tutaj.

Nowa książka dr. Marcina Bajki

bajko-1Miło jest nam poinformować, iż ukazała się nowa książka dr. Marcina Bajki pod tytułem Sny niezwykłe o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu Pierwszej Wojny Światowej. Wydawcą książki jest oficyna Collegium Columbinum z Krakowa.

Międzynarodowe seminarium naukowe na Białorusi

piasecki-118 lutego na zaproszenie Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku prof. Jarosław Ławski i dr Anna Janicka wzięli udział w pierwszym na Białorusi Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Osoba i twórczość Sergiusza Piaseckiego w dialogu kultur i literatur”, poświęconym twórczości pisarza Sergiusza Piaseckiego (1901–1964), urodzonego w Lachowiczach koło Baranowicz. Seminarium związane było z wydaniem tomu Nasz i nie nasz Sergiusz Piasecki, napisanego przez mińskich komparatystów: Tatianę Kobrzycką, Piotra Rahoiszę i Mikołaja Chmialnickiego (Mińsk 2014). Edycję książki naukowej i seminarium wsparł Instytut Polski w Mińsku. Seminarium zorganizował doc. Mikołaj Chmialnicki, prodziekan Wydziału Filologicznego BUP w Mińsku.

piasecki-2
Program seminarium Міжнародны Навуковы Семінар «Асоба і творчасць С.Пясецкага ў дыялогу культур і літаратур».

Promocja książki prof. Aliny Kowalczykowej

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza dr Jarosław Klejnocki zaprasza na spotkanie promocyjne z okazji wydania I tomu Pism rozproszonych i zarzuconych prof. Aliny Kowalczykowej

kowalczykowa_5hl6iyxcSpotkanie będzie miało miejsce 28 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20.

W spotkaniu udział wezmą: prof. Alina Kowalczykowa oraz redaktorzy tomu: drAnna Janicka i mgr Grzegorz Kowalski. Prowadzenie: dr Iwona E. Rusek.

Zapomnijmy o karabinach!

18 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu
OTWARTE KOLOKWIA FILOLOGICZNE
z DR. RAFAŁEM ŻYTYŃCEM
kulturoznawcą, literaturoznawcą,
specjalistą od relacji polsko-niemieckich,
pracownikiem Muzeum Historycznego w Ełku,
wieloletnim pracownikiem Centrum Badań Historycznych PAN W Berlinie.
TEMAT SPOTKANIA:
„Zapomnijmy o karabinach!” Polska, NRD i wspólna (literacka) pamięć II wojny światowej

Dr Rafał Żytyniec, ur. w 1976 roku, kulturoznawca, studia na Wydziale Nauk o Kulturze Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji z siedzibą w Germersheim. W latach 2005-2006 adiunkt i sekretarz naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w latach 2006-2011 pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Obecnie prowadzi Dział Historyczny w Muzeum Historycznym w Ełku, współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i
Niemców.