Konferencja o miejscu i roli uniwersytetu

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej MIEJSCE I ROLA UNIWERSYTETU W XXI WIEKU. Sesja odbędzie się w Białymstoku 5-6 października 2017 roku.

Zasadniczym celem konferencji jest wspólne z przedstawicielami różnych środowisk uniwersyteckich i naukowych z Polski przedyskutowanie roli, misji, funkcji nowoczesnego uniwersytetu w przededniu zmian ustawodawczych określających działalność uczelni od 2018 roku.

Zaproszenie

Artykuł dr. Marcina Bajki po tatarsku

Miło nam poinformować, że artykuł kolejnego naszego pracownika ukazał się w przekładzie na język tatarski w czasopiśmie „Fenni Tatarstan”, wydawanym przez Akademię Nauk Republiki Tatarstan. KBF „W-Z” od kilku lat współpracuje z Instytutem Języka, Literatury i Sztuki im. G. Ibragimowa ANRT (Kazań, Federacja Rosyjska). Współpraca jest związana z realizowanym w naszej Katedrze projektem NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”.

Artykuł dr. Marcina Bajki, zatytułowany Мицинский хатларында ислам, төрекләр һәм татарлар, został przygotowany w ramach projektu NPRH poświęconemu Tadeuszowi Micińskiemu.

Artykuł dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie czasopisma „Fenni Tatarstan”.

Conference Muslim East – Call for papers, Białystok, Poland

Department of Contemporary Russian Literature at the Institute of East Slavonic Philology of University of Białystok and Department of Philological Research „East – West” at the Institute of Polish Philology of University of Białystok are honoured to invite you to participate in International Scientific Conference MUSLIM EAST IN EASTERN AND SOUTHERN SLAVIC LITERATURE.

The conference will be held from 17 to 18 November 2017 in Białystok (POLAND).

We are glad to invite literary scholars – specialists in Eastern and Southern Slavic philology,comparative studies specialists, oriental studies researchers, historians and representatives of other fields of the humanities and social sciences who are interested in the issues related to the Muslim world and its recognition in the culture of the South and Eastern Slavs. The languages of the conference are: English, Polish, Eastern and Southern Slavic languages.

Call for paper Białystok 2017

Odessa i Morze Czarne – trzecia konferencja z cyklu

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA LITERATURY UKRAIŃSKIEJ
NARODOWEGO ODESKIEGO UNIWERSYTET IM. ILLI MIECZNIKOWA
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”
Temat III Konferencji:
MUZYKA I OPERA W POLSKO-UKRAIN´SKIM
DIALOGU LITERACKIM I KULTURALNYM
Konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-5 maja 2017 roku
SZCZEGÓŁY

Kolejna konferencja z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, Wydział Filologiczny  Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi Wschodniej Polski”. Seria II będzie zatytułowana: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

Konferencja odbędzie się w dniach 12–13  czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Naszemu spotkaniu będzie towarzyszył odbywający się w dniach 12–13 czerwca 2017 roku X Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”. Uczestnicy Konferencji tradycyjnie mają wolny wstęp na imprezy festiwalowe.

Konferencja będzie skupiona wokół analizy szczegółowego zagadnienia, które metaforycznie ujęliśmy w następującą formułę: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 r. Kontekst środkowoeuropejski.
SZCZEGÓŁY