Odessa i Morze Czarne – trzecia konferencja z cyklu

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA LITERATURY UKRAIŃSKIEJ
NARODOWEGO ODESKIEGO UNIWERSYTET IM. ILLI MIECZNIKOWA
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”
Temat III Konferencji:
MUZYKA I OPERA W POLSKO-UKRAIN´SKIM
DIALOGU LITERACKIM I KULTURALNYM
Konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-5 maja 2017 roku
SZCZEGÓŁY

Kolejna konferencja z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, Wydział Filologiczny  Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi Wschodniej Polski”. Seria II będzie zatytułowana: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

Konferencja odbędzie się w dniach 12–13  czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Naszemu spotkaniu będzie towarzyszył odbywający się w dniach 12–13 czerwca 2017 roku X Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”. Uczestnicy Konferencji tradycyjnie mają wolny wstęp na imprezy festiwalowe.

Konferencja będzie skupiona wokół analizy szczegółowego zagadnienia, które metaforycznie ujęliśmy w następującą formułę: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 r. Kontekst środkowoeuropejski.
SZCZEGÓŁY

Zaproszenie do udziału w konferencji młodopolskiej

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Naukowej z cyklu „Młoda Polska: Rewizje, Reinterpretacje: Ironia Modernistów” (Białystok, 12  – 13 maja 2017).

CELEM KONFERENCJI JEST ROZPOZNANIE ZJAWISK ESTETYCZNYCH, KTÓRE – W NASZYM PRZEKONANIU – NIE BYŁY DO TEJ PORY CAŁOŚCIOWO BADANE.

W SZCZEGÓLNOŚCI INTERESOWAĆ NAS BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
– IRONIA, JEJ TYPY I ODMIANY W LITERATURZE POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ OKRESU 1880–1918;
– TEORETYCZNE WYPOWIEDZI NA TEMAT IRONII W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU;
– AUTOIRONIA, IRONIA A SATYRA I HUMOR W TEKSTACH MODERNISTYCZNYCH;
– SARKAZM I JEGO EWOKACJE W LITERATURZE EPOKI;
– EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA I KONTEKSTY IRONII MODERNISTÓW;
– IRONIA I SARKAZM WOBEC POGRANICZNYCH JAKOŚCI ESTETYCZNYCH W EPOCE: GROTESKI, TRAGIZM, TRAGIGROTESKI (I INNYCH).
SZCZEGÓŁY

Wiesław Myśliwski na UwB

8 listopada gościem Wydziału Filologicznego UwB był Wiesław Myśliwski. Pobyt pisarza w Białymstoku związany jest z wręczeniem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Myśliwski otrzymał tę nagrodę „za najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka”. Organizatorami spotkania na naszym wydziale byli: Wydział Filologiczny UwB, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Radio Białystok. Spotkanie prowadzili red. Dorota Sokołowska z Radia Białystok i dr hab. Marek Kochanowski z Instytutu Filologii Polskiej UwB.

mysliwski-spotkanie

Pisarz odwiedził również KBF W-Z, gdzie został przyjęty przez dra Michała Siedleckiego, współpracownika naszej Katedry, autora książki Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli” (Białystok 2015). Książka dra Siedleckiego jest uzupełnioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w KBF W-Z pod kierunkiem profesora Jarosława Ławskiego.

Trzecia „konferencja tatarska”

18-19 listopada 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM. LUDZIE – TEKSTY – HISTORIA”.

Była to już trzecia z cyklu tzw. konferencji tatarskich – sesji o tematyce orientalnej, organizowanej wspólnie ze Związkiem Tatarów RP.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii.

FOTOGRAFIE

plakat_2016   PROGRAM

 

Wizyta naukowa w Moskwie

W dniach 22-27 września dr Marcin Bajko i dr Grzegorz Czerwiński uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Rosji. Celem wyjazdu była między innymi kwerenda archiwalna w ramach projektu naukowego finansowanego przez NPRH poświęconego Tadeuszowi Micińskiemu, którego kierownikiem jest dr Bajko, a jednostką realizującą KBF „Wschód – Zachód”. W kwerendzie uczestniczyła również prof. Olga Jerochina z Katedry Historii Rosji Moskiewskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego.

marcin-bajko-w-moskwie

Sprawozdanie z konferencji „Przyszłość imagologii”

Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii” Białystok, 13-14 maja 2016 roku. Sprawozdanie

Mgr Aleksandra Kołodziejczak

Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew (1932 – 2012) był wybitnym rosyjskim uczonym, slawistą, znawcą literatury polskiej, który w swoich monografiach naukowych dążył do przedstawienia pełnego wizerunku Polski i Polaków. Badacz celowo unikał uproszczonych ocen, pragnął pokazywać artystyczne osiągnięcia literatów różnych orientacji ideologicznych, podkreślał ścisłe związki między literaturą polską i rosyjską, propagował twórczość polskich pisarzy, w tym noblistów. Zajmował się między innymi badaniem twórczości Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Tadeusza Konwickiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, a także kierował międzynarodowym projektem „Rosja – Polska. Wzajemne postrzeganie w literaturze i kulturze”. W 2012 roku profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew został odznaczony tytułem doktora honoris causa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. J. Kupały; zaraz potem, dzień po uroczystości, zmarł.

To właśnie pamięci profesora Wiktora Aleksandrowicza Choriewa została poświęcona czwarta Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Konferencja została zainspirowana Choriewowską imagologią, subdyscypliną dyskursu humanistycznego, która koncentruje się na wzajemnym postrzeganiu przedstawicieli różnych narodów – w tym Polaków i Rosjan – czego świadectwa znajdujemy między innymi w dziełach twórców literatury. Na Podlasie przyjechali badacze z Białorusi – z Mińska oraz Grodna, w tym wybitna uczennica Profesora i zarazem bardzo otwarta, sympatyczna osoba – profesor Swietłana Musijenko (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały).

Czytaj więcej: kolodziejczak-sprawozdanie

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU NAUKOWEGO I CYKLICZNYCH KONFERENCJI: 2012–2016.

SPRAWOZDANIE

Prof. Jarosław Ławski

Pomysł organizowania w Białymstoku cyklicznych konferencji naukowych, które odbywałyby się w tym samym czasie, co Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, organizowany od 2008 roku, zrodził się w 2011 roku w rozmowach dr Barbary Olech oraz prezes Lucy Lisowskiej z Jarosławem Ławskim. Ten ostatni przedłożył formułę „Żydzi wschodniej Polski” i postanowił włączyć do organizacji konferencji Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Tym samym powstało środowisko, które przez pięć lat organizowało co roku konferencje z tego cyklu. Tworzyły je: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W różnych okresach angażowały się w organizację sesji: Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny UwB, Galeria im. Slendzińskich w Białymstoku.

Czytaj więcej: j-lawski-pieciolecie-programu

Galeria zdjęć z ostatniej odsłony konferencji „Żydzi wschodniej Polski”.