Edycja krytyczna pism Tadeusza Micińskiego

NPRH

Pracownik naszej Katedry dr Marcin Bajko otrzyłam grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt badawczy nosi tytuł „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (grant 1aH 15 0322 83). W projekcie biorą udział badacze z polskich ośrodków akademickich, a także między innymi z Rosji. Projekt  będzie realizowany w latach 2016-2019.

Kolejny grant NPRH

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski realizuje we współpracy z KBF „WSCHÓD ZACHÓD” projekt naukowy „Młodzi pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 18661876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach”.

 

pozytywisci-logo-www

Celem projektu jest naukowe opracowanie i krytyczne wydanie znacząco nieobecnych dziś w świadomości czytelniczej tekstów publicystycznych młodych pozytywistów warszawskich (edycja dwutomowej antologii tekstów młodych pozytywistów warszawskich, organizacja konferencji naukowej dotyczącej tego zagadnienia i edycja tomu prac pokonferencyjnych oraz opracowanie strony internetowej poświęconej młodym pozytywistom warszawskim). Interesować nas będą teksty ukazujące się na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w latach 1866–1876, czyli od momenty ukazania się pisma aż do druku na jego łamach cyklu esejów Aleksandra ŚwiętochowskiegoDumania pesymisty. Realizacja projektu wymaga nowej lektury X roczników pisma, zakłada równoczesne prowadzenie badań nad nimi z użyciem nowych kluczy tematycznych i metodologicznych.

Główni wykonawcy projektu: dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet w Białymstoku) kierownik, prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (IBL PAN) główny wykonawca, dr Anna Zdanowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie) główny wykonawca.
Projekt finansowany w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Humanistyki.
Więcej informacji w zakładce „GRANTY”.