Artykuł dr. Czerwińskiego w języku tatarskim

fenni-tatarstan

Artykuł naszego kolegi dr. Grzegorza Czerwińskiego poświęcony literaturze polsko-tatarskiej ukazał się w przekładzie na język tatarski. Tekst wydrukowano w czasopiśmie „Фәнни Татарстан” (Naukowy Tatarstan) – periodyku naukowym wydawanym przez Instytut Języka, Literatury i Sztuki im. G. Ibragomowa Akademii Nauk Republiki Tatarstan (Kazań, Federacja Rosyjska). Czasopismo dostępne jest również on-line.

 

Nowa książka naszego kolegi

zabielski1

W krakowskiej oficynie Collegium Columbinum ukazała się kolejna książka białostockiego literaturoznawcy. Tym razem prezentujemy pracę pod tytułem Meandry antyromantycznościŁukasza Zabielskiego, pracownika naukowego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, redaktora naczelnego „Bibliotekarza Podlaskiego”. Dr Zabielski jest też stałym współpracownikiem Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, współwykonawcą realizowanych w Katedrze kilku grantów, w tym między innymi finansowanego przez NPRH projektu „Czarny Romantyzm” (Łukasz Zabielski jest redaktorem naukowej edycji „Fausta” A.E.F. Klingemanna, w przekładzie księcia Edwarda Lubomirskiego). Więcej o książce tutaj.

Nowa książka dr. Marcina Bajki

bajko-1Miło jest nam poinformować, iż ukazała się nowa książka dr. Marcina Bajki pod tytułem Sny niezwykłe o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu Pierwszej Wojny Światowej. Wydawcą książki jest oficyna Collegium Columbinum z Krakowa.

Artykuł dr. Grzegorza Czerwińskiego na łamach „Zeitschrift für Slavische Philologie”

zeitschrift-fur-slavisheArtykuł autorstwa dr. Grzegorza Czerwińskiego pt. „Counter Image or Parallel? The Metaphor of Italy-Ukraine in the Work of Włodzimierz Odojewski and Jarosław Iwaszkiewicz” ukazał się w najnowszym numerze prestiżowego niemieckiego czasopisma slawistycznego „Zeitschrift für Slavische Philologie” (2014, vol. 70, iss. 1). Periodyk ten, wydawany od 1924 roku, znajduje się na Master Journal List Web of Science (Arts & Humanities Citation Index), czyli tzw. liście filadelfijskiej.

Szczegóły na stronie Winter Verlag

Nowe wydawnictwa

dramat_okladkaW serii „Colloquia Orientalia Bialostocensia” ukazała się książka pt. Драматургия в ракурсах новейших теоретических исследований / Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, pod red. Natalii Malutiny i Jarosława Ławskiego, BiałystokOdessa 2014.


Książka jest zbiorem studiow pisanych w ostatnich trzech latach. Jej autorami są znani
badacze literatury i kultury pochodzący z Rosji, Ukrainy i Polski. Wszyscy oni prezentują komparatystyczną postawę w stosunku do analizowanego przedmiotu, którym jest dramat rosyjski, ukraiński i polski, reprezentowany przez współczesne gatunki teatralne, takie jak nowa komedia, wodewil, dramatyzacja, stand-up, scenariusz filmowy i radiowy, kabaret i rozmaite formy pop-artu. Ta rozsypana rzeczywistość nowego teatru zdaje się wspólną cechą wszystkich kultur słowiańskich i europejskich
opisuje zarazem stan świata w kryzysie politycznym i moralnym, w jakim wszyscy żyjemy. Nie znaczy to, że nie są znane w tych trzech kulturach słowiańskich wielkie dokonania dramatu i teatru sąsiadów: Łesia Ukrainka, rosyjski postdramat i teatr postmodernistyczny Kalady czy Wyrypajewa, polski modernizm (Przybyszewski i wspołczesny teatr rytualistyczny) chodzi raczej o dokładniejsze przyjrzenie się procesom artystycznym, jakim podlega dramat w kontakcie z burzliwym pędem historii i pod naporem sztuk audiowizualnych, filmu i gier komputerowych zwłaszcza.
Przemiany gatunkow dramatycznych są dość ważnym pasmem informacji na temat gwałtownych zmian mentalności wspołczesnego obywatela Moskwy, Kijowa czy Warszawy.
Z Recenzji prof. Włodzimierza Szturca (Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

***
W serii „PRZEŁOMY/POGRANICZA” wyszedł natomiast zbiór artykułów Ryszarda Löwa zatytułowany Literackie podsumowania posko-hebrajskie i polsko-izraelskie (red. tomu i oprac. tekstu Michał Siedlecki i Jarosław Ławski, posłowie Barbara Olech, Białystok 2014).

Loew_okladka

Ryszard Löw, nie będąc zawodowym polonistą (z wykształcenia jest ekonoą), jest wybitnym znawcą literatury polskiej, przede wszystkim związków lite polsko-hebrajskich i polsko-izraelskich. W tej dziedzinie jest oryginalnym badaczem i autorytetem o dużym, niezmiernie cennym dorobku. Jego rozprawy spełniają najwyższe kryteria profesjonalności, są bogate materiałowo i ciekawie sproblematyzowane, świadczą w równym stopniu o wielkiej erudycji, jak i szero horyzontach.[…]
Książka Ryszarda Löwa Literackie podsumowania jest pozycją jedyną w swo rodzaju, powiadamia o sprawach i wydarzeniach mało znanych bądź w ogóle nieznanych, ale ważnych i ciekawych, odznacza się dużymi walorami poznawczy Uważam, że bezwzględnie zasługuje na publikację.
Z opinii wydawniczej prof. dr. hab. Michała Głowińskiego (IBL PAN, Warszawa)