FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na konferencję naukową:  FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA.
W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

Z pozdrowieniem. Jarosław Ławski

Polsko-litewska konferencja w Wilnie

konferencja wilno

W dniach 8-9 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej”. Była to wspólna inicjatywa Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. W sesji wzięli udział badacze z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Program konferencji.

Fotorelacja.

Artykuł dr. Czerwińskiego w języku tatarskim

fenni-tatarstan

Artykuł naszego kolegi dr. Grzegorza Czerwińskiego poświęcony literaturze polsko-tatarskiej ukazał się w przekładzie na język tatarski. Tekst wydrukowano w czasopiśmie „Фәнни Татарстан” (Naukowy Tatarstan) – periodyku naukowym wydawanym przez Instytut Języka, Literatury i Sztuki im. G. Ibragomowa Akademii Nauk Republiki Tatarstan (Kazań, Federacja Rosyjska). Czasopismo dostępne jest również on-line.

 

Edycja krytyczna pism Tadeusza Micińskiego

NPRH

Pracownik naszej Katedry dr Marcin Bajko otrzyłam grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt badawczy nosi tytuł „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (grant 1aH 15 0322 83). W projekcie biorą udział badacze z polskich ośrodków akademickich, a także między innymi z Rosji. Projekt  będzie realizowany w latach 2016-2019.

Jubileusz kijowskiej polonistyki

Miło nam poinformować, iż w dniach najbliższych swoje 15-lecie obchodzi Katedra Polonistyki działająca na kijowskim Narodowym Uniwersytecie im Tarasa Szewczenki. Katedrą kieruje od jej początków prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, wychowawca kilku pokoleń polonistów ukraińskich. Z okazji Jubileuszu w Kijowie odbywa sie międzynarodowa konferencja naukowa:

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ POGRANICZA:

PIŚMIENNICTWO, OŚWIATA, HISTORIA

KijówHumań, 21-24 września 2015 roku
 

Wśród organizatorów  Konferencji znalazła się współpracująca z kijowską Katedrą Polonistyki od lat Katedra Badań Filologicznych „Wschód  Zachód” z Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji Jubileuszowej: program_kijow 2015

Spotkanie z badaczami z Litwy

KBF W-Z

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie

z goszczącymi w Polsce w ramach programu Erasmus

badaczami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie

Litewscy naukowcy wygłoszą dwa wykłady:

Prof. dr hab. Andrzej Baranow

Litewsko-polskie związki kulturowe. Perspektywy badawcze

Doc. dr Halina Turkiewicz

Współczesna polska literatura Litwy. Wymiar regionalny

Spotkanie odbędzie się 22 WRZEŚNIA 2015 ROKU /wtorek/ o godz. 10.00

W pokoju nr 75 na Wydziale Filologicznym UwB, Pl. Uniwersytecki 1

Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Czerwiński – pracownik naukowy

Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”

W dniach 4-5 maja 2015 r. w Białymstoku zgromadzili się młodzi badacze z całego kraju na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”. Była to druga edycja konferencji, stanowiąca część projektu edytorsko-naukowego „Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków”.
Zorganizowana przez studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego sesja naukowa, nad którą opiekę merytoryczną sprawowali dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski), dr Barbara Olech (Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej) oraz prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”), miała na celu umożliwienie młodym badaczom różnych kierunków i specjalności wypowiedzenia się na temat dziecka i dzieciństwa w różnych dziedzinach sztuki i nauki.
Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja polsko-litewska w Suwałkach

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Litwy”, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego wszystkich poziomów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy PWSZ w Suwałkach oraz wszystkich osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy o związkach kulturowo-językowych Polski i Litwy.
Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły Wydział Filologiczny oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.
Program konferencji