FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na konferencję naukową:  FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA.
W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

Z pozdrowieniem. Jarosław Ławski

Polsko-litewska konferencja w Wilnie

konferencja wilno

W dniach 8-9 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej”. Była to wspólna inicjatywa Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. W sesji wzięli udział badacze z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Program konferencji.

Fotorelacja.

Jubileusz kijowskiej polonistyki

Miło nam poinformować, iż w dniach najbliższych swoje 15-lecie obchodzi Katedra Polonistyki działająca na kijowskim Narodowym Uniwersytecie im Tarasa Szewczenki. Katedrą kieruje od jej początków prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, wychowawca kilku pokoleń polonistów ukraińskich. Z okazji Jubileuszu w Kijowie odbywa sie międzynarodowa konferencja naukowa:

 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ POGRANICZA:

PIŚMIENNICTWO, OŚWIATA, HISTORIA

KijówHumań, 21-24 września 2015 roku
 

Wśród organizatorów  Konferencji znalazła się współpracująca z kijowską Katedrą Polonistyki od lat Katedra Badań Filologicznych „Wschód  Zachód” z Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji Jubileuszowej: program_kijow 2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”

W dniach 4-5 maja 2015 r. w Białymstoku zgromadzili się młodzi badacze z całego kraju na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Dziecko jako podmiot poznania”. Była to druga edycja konferencji, stanowiąca część projektu edytorsko-naukowego „Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków”.
Zorganizowana przez studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego sesja naukowa, nad którą opiekę merytoryczną sprawowali dr Anna Janicka (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski), dr Barbara Olech (Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej) oraz prof. Jarosław Ławski (Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”), miała na celu umożliwienie młodym badaczom różnych kierunków i specjalności wypowiedzenia się na temat dziecka i dzieciństwa w różnych dziedzinach sztuki i nauki.
Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja polsko-litewska w Suwałkach

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Litwy”, która odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego wszystkich poziomów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy PWSZ w Suwałkach oraz wszystkich osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy o związkach kulturowo-językowych Polski i Litwy.
Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły Wydział Filologiczny oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku.
Program konferencji

Konferencja „Młodzi pozytywiści warszawscy”

W dniach 5 i 6 grudnia 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa NARODZINY NOWOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WARSZAWSCY: „PRZEGLĄD TYGODNIOWY” 1866–1876.
Była to pierwsza edycja konferencji pozytywistycznej, a jej myśl przewodnia brzmiała: OBRAZ CZŁOWIEKA – REWIZJE .
W konferencji wzięli udział wybitni znawcy literatury drugiej połowy XIX w., m.in. prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Jolanta Sztachelska i prof. Tadeusz Budrewicz.
Główną organizatorką konferencji była dr Anna Janicka z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UwB, a przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2018.

Program konferencji

01 02 03 04 05

Konferencja o literaturze tatarskiej

W dniach 14–15 listopada 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ESTETYCZNE ASPEKTY LITERATURY POLSKICH, BIAŁORUSKICH I LITEWSKICH TATARÓW (od XVI do XXI w.)”. Obrady odbywały się w Białymstoku i Sokółce. Wzięli w nich udział uczeni m.in. z Anglii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji i Polski. Konferencja była organizowana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Patronatem Honorowym konferencję objął Prezydent Miasta Białegostoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Organizatorami konferencji byli Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów RP i Książnica Podlaska. W organizację imprez towarzyszących włączyło się Muzeum Historyczne w Białymstoku.

Program konferencji

herb-przyciety herb-przyciety_90pf97i1 wschodzacy-bialystok

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

KM_05

????????????????????????????????????