FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na konferencję naukową:  FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA.
W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

Z pozdrowieniem. Jarosław Ławski

Spotkanie z badaczami z Litwy

KBF W-Z

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”

UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie

z goszczącymi w Polsce w ramach programu Erasmus

badaczami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie

Litewscy naukowcy wygłoszą dwa wykłady:

Prof. dr hab. Andrzej Baranow

Litewsko-polskie związki kulturowe. Perspektywy badawcze

Doc. dr Halina Turkiewicz

Współczesna polska literatura Litwy. Wymiar regionalny

Spotkanie odbędzie się 22 WRZEŚNIA 2015 ROKU /wtorek/ o godz. 10.00

W pokoju nr 75 na Wydziale Filologicznym UwB, Pl. Uniwersytecki 1

Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Czerwiński – pracownik naukowy

Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Zapomnijmy o karabinach!

18 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu
OTWARTE KOLOKWIA FILOLOGICZNE
z DR. RAFAŁEM ŻYTYŃCEM
kulturoznawcą, literaturoznawcą,
specjalistą od relacji polsko-niemieckich,
pracownikiem Muzeum Historycznego w Ełku,
wieloletnim pracownikiem Centrum Badań Historycznych PAN W Berlinie.
TEMAT SPOTKANIA:
„Zapomnijmy o karabinach!” Polska, NRD i wspólna (literacka) pamięć II wojny światowej

Dr Rafał Żytyniec, ur. w 1976 roku, kulturoznawca, studia na Wydziale Nauk o Kulturze Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji z siedzibą w Germersheim. W latach 2005-2006 adiunkt i sekretarz naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w latach 2006-2011 pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Obecnie prowadzi Dział Historyczny w Muzeum Historycznym w Ełku, współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i
Niemców.