FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na konferencję naukową:  FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA.
W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517-2017

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

Z pozdrowieniem. Jarosław Ławski

Najnowsze działania naukowe naszej Katedry

W dniach 3-4 kwietnia w Kijowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: na rozdrożu globalnych wyzwań”, zorganizowana przez Kijowski Uniwersytet im. Borisa Hrinczenki. W Konferencji wzięli udział pracownicy i doktoranci  z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku: prof. J. Ławski, dr A. Janicka, mgr U. Adamska. Badacze biorący udział w sesji reprezentowali: Ukrainę, Polskę, Rosję, Iran, Białoruś.

13 kwietnia prof. Jarosław Ławski oraz dr Anna Janicka wzięli udział w warsztatach dla doktorantów w Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Przełomy, przeobrażenia, przepływy? Historycznoliterackie pogranicza w teorii i praktyce badawczej. W dyskusji wzięli także udział: prof. Artur Żywiołek oraz dr Krzysztof Czajkowski z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie. Warsztaty połączone były z prezentacją białostockiej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”. 14 kwietnia prof. Jarosław Ławski wygłosił gościnny wykład dla studentów Wydział Filologiczno-Historycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie na temat: Czarnoromantyczne „odkrycia” literackie: August Antoni Jakubowski, książę Edward Lubomirski. Zaproszenie na wykład znajduje się tutaj.

006

Relacja z wizyty w Częstochowie

20 kwietnia w Towarzystwie Naukowym Warszawskim w Warszawie prof. Jarosław Ławski wygłosił wykład pod tytułem Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

22 kwietnia w Państwowym Uniwersytecie  im. Janki Kupały w Grodnie odbyło się seminarium naukowym „Literatura światowa: etnos w świecie historii i współczesności”, poświęcone tym razem dramaturgii Tadeusza Micińskiego. W spotkaniu wziął udział prof. Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” z Wydziału Filologicznego UwB.

25 kwietnia VIII LO w Białymstoku we współpracy z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” oraz Stowarzyszeniem Naukowym „Oikoumene” zorganizowano wspólne czytanie epopei narodowej „Pan Tadeusz Adam Mickiewicza non stop”. Czytania zorganizowała dr Grażyna Dawidowicz, słowo wstępne wygłosili prof. Halina Krukowska i prof. Jarosław Ławski. Zaproszenie znajduje się tutaj.