Częstochowa – warsztaty dla doktorantów

13 kwietnia 2015 roku prof. Jarosław Ławski oraz dr Anna Janicka wzięli udział w warsztatach dla doktorantów w Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Przełomy, przeobrażenia, przepływy? Historycznoliterackie pogranicza w teorii i praktyce badawczej. W dyskusji wzięli także udział: prof. Artur Żywiołek oraz dr Krzysztof Czajkowski z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie. Warsztaty połączone były z prezentacją białostockiej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”. 14 kwietnia prof. Jarosław Ławski wygłosił gościnny wykład dla studentów Wydział Filologiczno-Historycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie na temat:Czarnoromantyczne „odkrycia” literackie: August Antoni Jakubowski, książę Edward Lubomirski.

001 002 003 004 005