Mgr Emilia Świderska

Magister filologii polskiej, ukończyła studia na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1992–1997); praca magisterska: Problem zła w powieści M.G. Lewisa „Mnich” napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Kopani; studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku (2003–2005). Pracuje jako dyplomowana nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie od 1997 roku. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży od 2005 roku, przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów w Ełku od 2011 roku; odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Opublikowała: Gotycka groza w „Mindowem” Juliusza Słowackiego oraz O lęku metafizycznym w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w: Noc. Symbol – Temat – Metafora t. II, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko (Białystok 2012); Starość Fausta, młodość Balladyny w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, Seria I, red. A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski (Białystok 2013); Ucieczka od kobiecości w… kobiecość. Balladyna z perspektywy jungizmu w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, Seria II, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski (Białystok 2013); Wielogłosowy teatr „Balladyny” w: Piękno Juliusza Słowackiego t. II, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski (Białystok 2013). Zainteresowania: literatura, film, teatr, twórczość Juliusza Słowackiego, romantyzm. Doktorantka Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”.