Dydaktyka

 

Prof. Jarosław Ławski

Ironia w kulturze
III rok I stopnia FP [i inne roczniki I stopnia]

Tematyka konwersatorium:

1. Ironia, sarkazm, groteska, absurd
2. Literatura jako medium ironii i temat ironiczny
3. Od Monty Pythona do telenoweli – filmowe ujęcia ironii i humoru
4. Kulturowe uwarunkowania ironii – czy istnieje polski styl ironiczny?
5. Historyczne, kulturowe uwarunkowania ironii

Mit w kulturze
II rok II stopnia FP [i inne roczniki II stopnia]
Tematyka konwersatorium:

1.Przeobrażenia mitów dawnych w kulturze masowej
2.Mity greckie i skandynawskie w filmowych „reinterpretacjach”
3.Mity słowiańskie w kulturowych przekształceniach
4.Heros mityczny we współczesnym wydaniu: Internet, gra komputerowa
5.Film, muzyka, obraz – nowe media mitu


I ROK 2 STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ
Seminarium magisterskie


Koncepcje i metamorfozy wyobraźni w literaturze od Oświecenia do współczesności
.

W szczególności interesować nas będą:

1.Rola wyobraźni w literaturze Oświecenia i w nurtach preromantycznych (sentymentalizm, gotycyzm, libertynizm, osjanizm itd.).
2. Romantyzm polski i europejski (także w ujęciu porównawczym).
3. Liryka, dramat i powieść 2 połowy XIX wieku, Młodej Polski i międzywojennego dwudziestolecia w jej związkach z symboliką i topiką romantyczną.
4. Temat „wojna i wyobraźnia” (w XIX stuleciu, I i II wojna światowa, Holocaust).
5. Wybrane zagadnienia literatury współczesnej (liryka, esej, powieść).
6. Twórczość Czesława Miłosza.
7. Literacki i kulturowy obraz mężczyzny i kobiety, starca i dziecka, „innego” i „obcego”.
8. Mit, symbol, epifania, teofania, mistyka, transgresja, transcendencja, ekstaza, szaleństwo jako zjawiska literackie.
9. Rosja i Niemcy, inne narody w literaturze polskiej. Historia, historyzm, historiozofia.

10.Współczesne wcielenia wyobraźni romantycznej: metafizyka, fantasy, cudowność, groza

Dr Marcin Bajko

Kulturoznawstwo:
Historia kultury (ćw., I rok I stopnia)
Przedmiot obejmuje o problematykę związaną z kulturą w jej historycznym rozwoju i obejmuje następujące zagadnienia: definicje pojęcia kultury i cywilizacji. Cywilizacje i kultury Wschodu: Mezopotamia i Egipt, starożytna Grecja i Rzym, Bizancjum, kultura żydowska, upadek Cesarstwa Rzymskiego oraz początki chrześcijaństwa; kultura średniowiecznej Europy, epoki: Odrodzenia, baroku i oświecenia. Przełom w dziejach kultury europejskiej: odkrycie Ameryki. Kontynent północnoamerykański przed nadejściem Europejczyków. Wzajemne wpływy kultury amerykańskiej i europejskiej. Idea jedności Europy. Polska w Europie. Wschód, prawosławie, Rosja. Dziedzictwo Bizancjum. Kultura Bliskiego Wschodu: świat islamu w ujęciu syntetycznym.

Podstawy religioznawstwa i wiedzy o religiach (konwersatorium, II rok I stopnia)
Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę interdyscyplinarnej nauki
religioznawstwa. Poszczególne tematy dotyczą dziejów religioznawstwa, jego przedmiotów i metod badań, związków z teologią i filozofią; omawiają dziedziny religioznawstwa oraz jego główne kierunki. Drugi blok tematów (siedem spotkań) stanowi syntetyczną prezentację największych religii uniwersalistycznych (chrześcijaństwo, buddyzm, islam) oraz religii narodowych żywych (judaizm, hinduizm) oraz podejmuje zagadnienie nowych ruchów religijnych (New Age, Wicca, neopoganizm), a także sekt.

Śmierć i zło w kulturze (konwersatorium, I rok i stopnia)
Konwersatorium obejmuje takie zagadnienia, jak: symbolika śmierci i zła, ich ikonografia, śmierć w tradycji Mezopotamii, Egiptu, antyku grecko-rzymskiego, religiach monoteistycznych, śmierć w średniowiecznej Europie, przełom w postrzeganiu śmierci (XVIII/XIX w.), śmierć w XX w. i współcześnie; kwestia samobójstwa oraz problem żałoby; definicje i pojęcia zła, źródła zła (gnostycyzm, myśl wczesnochrześcijańska), personifikacje zła; filozoficzne ujęcia problemu zła: św. Augustyn, Markiz de Sade, F. Nietzsche, J. Tischner, R. Safranski, D. de Rougemont.

Filologia polska:
• Literatura powszechna (ćw., II rok I stopnia)
Analiza i interpretacja wybranych dzieł II połowy XVIII oraz pierwszej połowy XIX wieku: Cierpień młodego Wertera i pierwszej części Fausta J.W. Goethego, Mnicha M.G. Lewisa, Kota w butach L. Tiecka, Renégo F.-R. de Chateaubrianda, Straży nocnych A.E. Klingemanna, Adolfa B. Constanta, Manfreda G.G. Byrona, Frankensteina M. Shelley,Eugeniusza Oniegina A. Puszkina, Bohatera naszych czasów M. Lermontowa, Opowieści niesamowitych E.A. Poego, Czerwonego i czarnego Stendhala.

• Dramaty Juliusza Słowackiego (konwersatorium, I rok II stopnia)
Całościowy ogląd dramatopisarstwa Juliusza Słowackiego. Omówienie niemal wszystkich utworów dramatycznych poety, począwszy od młodzieńczej Marii Stuart po nieopublikowaną za jego życia, brulionową wersję Samuela Zborowskiego. Ważnym kontekstem dzieł Słowackiego są jego listy, szczególnie te adresowane do matki, Salomei Bécu (teatralizacja życia, autokreacja w epistolografii pisarza).

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:
• Mitologie europejskie (przedmiot fakultatywny)
Wyjaśnienie podstawowych pojęć: mit, mitologia, mitoznawstwo; obecność mitów i mitologii w świecie współczesnym oraz przegląd najważniejszych mitologii śródziemnomorskich i europejskich.