Mgr Elwira Tomczyk

Elwira-TomczykAbsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Haliny Krukowskiej:
„Śnieg” Stanisława Przybyszewskiego – od dramatu symbolicznego ku tragedii. Jako doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Badań „Wschód – Zachód” Filologicznych zajmuje się przygotowaniem rozprawy doktorskiej: Maria Zabojecka – biografia i twórczość literacka. Ujęcie monograficzne. Autorka artykułów: „Baba” Mickiewicza: Golono, strzyżono; Żona uparta; Maria Zabojecka – szkic do portretu; Symbolizm i tragizm. O „Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego. Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język” (2011), Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet” (2012), I Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
„Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza. Historia – Współczesność – Interpretacje” ( 2013). Nauczycielka języka polskiego w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. Interesuje się teatrem.