Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” / International Conference „Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (XVIth–XXIst Century)” / Международная научная конференция „Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.)”, 14-15 listopada 2014.

 

PROGRAM