Mgr Grzegorz Kowalski

kowalski grzegorz
Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
grzegorzkowal@gmail.com
tel. 519707059

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Interesuje się wyobraźnią literacką, romantyzmem polskim i europejskim, historią mitu i religii oraz ich związkami z literaturą. Autor książki Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego (Białystok 2012). Podwójny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Edytor dzieła Narracje Władysława Słowackiego w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” oraz członek zespołu redakcyjnego naukowej edycji krytycznej Pism rozproszonych Zygmunta Glogera.
Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą twórczości Zygmunta Glogera.

Działalność naukowa

1. Udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych:
a) Ogólnopolskie, regionalne
– 24-26 kwietnia 2008 roku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: „Biblijne postaci w literaturze polskiej i powszechnej, ogólnopolska konferencja naukowa”, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Autokreacja i autoanaliza. Topika biblijna w twórczości Juliusza Słowackiego i Pära Lagerkvista;
– 13-14 listopada 2008 roku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok: „Starość: zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność”, ogólnopolska konferencja naukowa, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Romantyczne figury starości w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego;
– 19-21 października 2009 roku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: „Słowacki dialogiczny – ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa”, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Dialog z bogami, czyli Juliusz Słowacki w podróży;
– 19-20 marca 2010 roku, Uniwersytet w Białymstoku: „Alfabet Białegostoku – interdyscyplinarna, studencko-doktorancka”, regionalna konferencja naukowa, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Czy to pies, czy to bies?” – o badaniach nad podlaską demonologią ludową;
– 20-21 maja 2010 roku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa: „Kobieta i Bóg. Ogólnopolska konferencja naukowa młodych pracowników nauki”, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Starsza siostra w wierze. O Judycie z „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego;
– 13-14 kwietnia 2011 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: „Mody w literaturze i kulturze popularnej”, ogólnopolska konferencja naukowa, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Inteligentna planeta – modny temat drugiej połowy XX wieku;
– 26-27 maja 2011 roku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok: „Mapy Miłosza”, ogólnopolska konferencja naukowa, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Spotkania na ubitej ziemi (Ulro);
– 22-23 maja 2012, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motywy religijne we współczesnej fantastyce”; charakter udziału – uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Inteligentna planeta. Mit Gai w literaturze i kulturze („Samotna planeta” – „Solaris” – „Wieczna marzłoć” – „Avatar”);
– 5 listopada 2012, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, seminarium naukowe/panel dyskusyjny: „Co po Kraszewskim? Powieść historyczna dawniej i dziś”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Kraszewski – podróżnik;
– 23-24 października 2015; Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Dolinami rzek”. Zygmunt Gloger a podróżopisarstwo krajowe.

b) Międzynarodowe:
– 06-09 maja 2009 roku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok: „Piękno Słowackiego”. Międzynarodowa konferencja naukowa, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Nie drżący przed diabłem ni bogiem”. O niektórych niezwykłych bohaterach Słowackiego;
– 12 września 2012, Brzostowica Wielka (Białoruś), Seminarium Regionalne Bibliotekarzy Rejonu Grodzieńskiego i Rejonu Brzostowickiego: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Perspektywy współpracy bibliotek naukowych z innymi ośrodkami nauki w Polsce przy pozyskiwaniu funduszy oraz realizacji projektów badawczych;
– 25–28 września 2012, Symferopol – Jałta (Krym, Ukraina), Międzynarodowa konferencja naukowa „П’єса Лесі Українки «Оргія» та проблеми новітньої драми і театру” [„Orgia” Łesi Ukrainki a problemy współczesnego dramatu i teatru]: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Figura trickstera w dramacie romantycznym (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego);
– 26 czerwca 2013, Wiedeń (Austria): „Opis historyczno-statystyczny Wiednia” księcia Edwarda Lubomirskiego (1796-1823) – Pespektywy edycji krytycznej dzieła – międzynarodowe seminarium naukowe: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Obraz historyczno-statystyczny Wiednia” Edwarda Lubomirskiego w kontekście dziewiętnastowiecznych przemian podróżopisarstwa;
– 12-13 września 2013, Odessa (Ukraina): „Odessa w literaturach słowiańskich”, międzynarodowa konferencja naukowa; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Zabawa w romantyzm. Juliusz Słowacki i Odessa;
– 26-27 września 2013, Białystok: „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”, międzynarodowa konferencja naukowa: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Mistyczne kobiety Słowackiego. O wierszu „Córka Cerery”;
– 13-14 maja 2014, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria): Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Dialogu”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Archeologia słowiańskiej duszy: Zygmunt Gloger i inni starożytnicy;
– 18-19 września 2014, Kijów (Ukraina) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki i sztuka języka” (II Etap): uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Kozak, dandys, nihilista. Obraz świata w twórczości Władysława Słowackiego;
– 8-9 października 2015; Wilno, Szetejnie (Litwa): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze Litewscy i Polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Swojak. Władysław Syrokomla i jego Litwa;

2. Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora:
a) Ogólnopolskie, regionalne:
– Starość: zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność (ogólnopolska konferencja naukowa, 13-14 listopada 2008 roku, Białystok);
– Alfabet Białegostoku (interdyscyplinarna, studencko-doktorancka, regionalna konferencja naukowa; 19-20 marca 2010 roku, Uniwersytet w Białymstoku), charakter uczestnictwa: współpraca przy organizacji w ramach działań w Kole Naukowym Polonistów.

b) Międzynarodowe:
– Piękno Słowackiego (międzynarodowa konferencja naukowa, 06-09 maja 2009 roku, Białystok); charakter uczestnictwa: współorganizacja konferencji w ramach prac w Kole Naukowym Polonistów;
– Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy (międzynarodowa konferencja naukowa, 12-14 maja 2011 roku, Białystok); charakter uczestnictwa: członek Komitetu Organizacyjnego;
– Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język (międzynarodowa konferencja naukowa, 30 maja – 2 czerwca 2011 roku, Białystok – Konstancin-Jeziorna – Warszawa); charakter uczestnictwa: członek Komitetu Organizacyjnego;
– I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski. Kultura – tradycja – piśmiennictwo” (19 czerwca 2012, Białystok): charakter uczestnictwa: funkcja sekretarza konferencji;
– I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa” (4-6 września 2012, Białystok) charakter uczestnictwa: funkcja sekretarza konferencji;
– Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – myśliciel – autorytet” (14-16 listopada 2012, Warszawa – Białystok – Romanów): charakter uczestnictwa: funkcja sekretarza konferencji;
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja druga: „W Blasku i w Cieniu Historii” (17-18 czerwca 2013, Białystok): charakter uczestnictwa: funkcja sekretarza konferencji;
– „Opis historyczno-statystyczny Wiednia” księcia Edwarda Lubomirskiego (1796-1823) – Pespektywy edycji krytycznej dzieła – międzynarodowe seminarium naukowe (26 czerwca, Wiedeń): charakter uczestnictwa: współorganizator seminarium z ramienia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego;
– Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, międzynarodowa konferencja naukowa (26-27 września 2013, Białystok): charakter udziału: funkcja sekretarza konferencji;
– I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza. Historia, Współczesność, Interpretacje” (11-12 października 2013, Ełk): charakter uczestnictwa: funkcja sekretarza konferencji;
– I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów” (14 marca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego;
– III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: „Kobieta Żydowska” (13-14 czerwca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego.
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki i sztuka języka”, II Etap (18-19 września 2014, Kijów): charakter udziału: członek Komitetu Organizacyjnego;
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” (14-15 listopada 2014, Białystok – Sokółka); Białystok – charakter udziału – Sekretarz Konferencji.

3. Praca w projektach naukowych (badania, granty):
– od marca 2013 roku: funkcja: główny wykonawca projektu NPRH (edycja II) Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr projektu 0086/NPRH2/H11/81/2013; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; data zakończenia prac w ramach projektu: marzec 2017 roku);
– od stycznia 2013 roku: funkcja: główny wykonawca projektu NPRH (edycja II) Kontynuacja krytycznej edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w X tomach (nr projektu: 0003/NPRH2/H11/81/2013 kierownik projektu: dr hab. Halina Krukowska, prof. em. UwB, jednostka prowadząca: Uniwersytet w Białymsoku, Wydział Filologiczny, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”);

4. Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach:
– Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie” – od roku 2011; funkcja: sekretarz w Redakcji Serii;
– Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia” od roku 2011; funkcja: członek Redakcji Serii;
– Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm” od roku 2011; funkcja: członek Redakcji Serii;
– „Bibliotekarz Podlaski : ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe z międzynarodową radą naukową i recenzencką – funkcje: 1. Sekretarz Redakcji; 2. Redaktor tematyczny: Recenzje, Kronika;

5. Artykuły i opracowania naukowe:
Publikacje książkowe:
a) Książki autorskie:
– G. Kowalski, Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego, red. naukowa J. Ławski, Białystok 2012 – monografia naukowa, opis fizyczny: 156 s., [17] s. tabl. : il. ; 21 cm. / ISBN 978-83-63631-20-8;
– [jako edytor] W. Słowacki, Narracje, wyd. krytyczne pod red. G. Kowalskiego, Białystok 2015, Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”, ss. 270.

b) Redakcja naukowa oraz opracowania:
– Wraz z dr Iwoną E. Rusek redaktor naukowy numeru punktowanego czasopisma naukowego „Literacje” nr 003 (26), 2012. Numer poświęcony Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu.
– Piękno Juliusza Słowackiego. Tom I: Principia, red. J. Ławski, K. Korotkich, G. Kowalski, Białystok 2012, NPW- Seria „Przełomy/ Pogranicza”, ss. 700.
– Grzegorz Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, red. J. Ławski, G. Kowalski, Białystok 2013, ss. 323;
– Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 780;
– Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok 2013, ss. 800;
– Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013, ss. 750;
– Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, T. I, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013, ss. 607;
– Żeromski. Tradycja i eksperyment, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013, ss. 580.;
– Alina Kowalczykowa, Wokół romantyzmu. Estetyka, polityka, historia, red. nauk. tomu i oprac. tekstu Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Białystok 2014, ss. 509;
– Żydzi wschodniej Polski, Seria II: W blasku iw cieniu historii, red. J. Ławski, B. Olech, G. Kowalski, Białystok 2014;
– Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863 – 1876, red. J. Ławski i J. Leończuk, wstęp J. Ławski, G. Kowalski, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski i Ł. Zabielski, Białystok 2014, ss. 896.

Publikacje w studiach zbiorowych:
Artykuły:
– „Czy to pies, czy to bies?” – o badaniach nad podlaską demonologią ludową, w: Alfabet Białegostoku, pod red. K. Sawickiej-Mierzyńskiej, K. Szymborskiej i E. Limberger, Białystok 2011;
– Ciekawość, pożądanie i baśń w „Przygodach Sindbada Żeglarza”, „Literacje”, nr 002 (21), 2011, numer monograficzny Dzieje grzechu. Przedruk w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok 2013;
– Zygmunt Gloger. Dzieło – Recepcja – Perspektywy badań, „Bibliotekarz Podlaski” nr 23-24/2011-2012;
– Miłosz i Słowacki. Spotkania na „Ziemi Ulro”, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2012;
– Motyl i lew. Figura trickstera w „Mazepie” i „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. I: Principia, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha i G. Kowalskiego, Białystok 2012;
– Topika biblijna w twórczości Juliusza Słowackiego i Pära Lagerkvista. Dalekie powinowactwa, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 2, Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012;
– „…Bez żadnych omamień”. O wizji i doświadczeniu świata w „Ojcu zadżumionych w El-Arish” Juliusza Słowackiego, „Kijowskie Studia Polonistyczne” tom XXII (red. nauk. Rościsław Radyszewski), Kijów 2013; Przedruk w wersji rozszerzonej, zmienionej w: Piękno Juliusza Słowackiego, tom III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014–2015.
– Cherubiny. O zwykłych Żydach u Słowackiego („Złota czaszka” – „Ksiądz Marek”), w: Żydzi wschodniej Polski, Seria I: Świadectwa i interpretacje, red. naukowa J. Ławski, B. Olech, Białystok 2013;
– Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język. Cele projektu, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013, s. 15-26 (tekst stanowi wstęp do monografii Żeromski. Tradycja i eksperyment);
– Figura trickstera w dramacie romantycznym (Na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego), w: Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, red. N. Malutina, J. Ławski, Białystok – Odessa 2014, s. 177-193 [tekst we fragmentach pokrywa się z rozdziałem książki Duch w osobie];
– Kozak, dandys, nihilista. Obraz świata w twórczości Władysława Słowackiego, w: Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки 2014, nr 4, s. 161-169;
– XIX-wieczna „silva rerum”. Pisma Zygmunta Glogera, w: Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863 – 1876, red. J. Ławski i J. Leończuk, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski i Ł. Zabielski, Białystok 2014 – wstęp do naukowej edycji krytycznej – s. 39-59;
– Mężczyzna fatalny. Życie, dzieło i śmierć Władysława Słowackiego, w: W. Słowacki, Narracje, wyd. krytyczne pod red. G. Kowalskiego, Białystok 2015, Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”, ss. 71 – wstęp do naukowej edycji krytycznej – publikacja w druku;
– Zabawa w romantyzm. Juliusz Słowacki i Odessa, w: Odessa w literaturach słowiańskich, pod red. J. Ławskiego i N. Malutiny, Odessa – Białystok 2016 (w przygotowaniu do druku);
– Mistyczne kobiety Słowackiego. O wierszu „Córka Cerery”, w: Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, pod red. A. Janickiej, B. Olech, Białystok 2016 (w przygotowaniu do druku);

Hasła naukowe:
– opracowanie hasła „Podróż” do Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego – przyjęte do publikacji (publikacja przewidywana na przełom 2015/2016 r.), ss. 25.

Teksty popularyzatorskie/popularnonaukowe:
– Kraszewski dziś odczytany [o konferencji Józef Ignacy Kraszewski. Pisarz – myśliciel – autorytet], „Forum Akademickie” 01/2013 [wyd. internetowe].
– „Obraz historyczno-statystyczny Wiednia” księcia Edwarda Lubomirskiego (1796-1823) – perspektywy edycji krytycznej dzieła, seminarium naukowe, Wiedeń 26 VI 2013, „Bibliotekarz Podlaski” nr 2 (XXVII), 2013 (Rocznik XIV), s. 201-205; sprawozdanie z seminarium naukowego [współautorstwo – wraz z Lidią Gerc ze Stacji Naukowej PAN w Wiedniu].
– Niepowtarzalna epopeja rolników, myśliwych i zaklinaczy. O „Kalevali”, fińskim eposie narodowym, „Metafora” nr 13 (94), 2014 (Rok XXIV), s. 133-139; tekst popularnonaukowy/esej;
– udział w projekcie środowiskowym Józef Rybiński i jego wspomnienia zawarte w „Słońcu na miedzy” – wygłoszenie referatu Literackie obrazy Podlasia. Józef Rybiński w kontekście XIX-wiecznego krajoznawstwa – Kuźnica Białostocka, 15.06.2015

6. Działalność popularnonaukowa, festiwale, warsztaty:
– I Festiwal Kultur. Rumunia – znana-nieznana: odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 26 – 30 listopada 2007 roku; charakter uczestnictwa: współorganizator;
– VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 26 maja – 01 czerwca 2008, Białystok:
a) współorganizacja wykładu połączonego z prezentacją multimedialną: „Historia Finlandii – znana i mniej znana”, prowadzonego wspólnie z dr Aliną Czapiuk z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład miał miejsce dnia 26.05.2008 na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu w Białymstoku;
b) współorganizacja i prowadzenie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną „Demony zawsze są młode. O demonologii Podlasia, ciągłości folkloru i lękach wiecznie aktualnych”, który odbył się 27 maja 2008 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
– W ramach projektu Koła Naukowego Polonistów Demonologia Podlasia: współorganizacja warsztatów folklorystycznych w formie objazdu terenowego. Objazd odbył się w dniach 24–28. 08. 2009 oraz 23–27. 08. 2010 i objął następujące miejscowości: Hajnówka, Dubiny, Postołowo, Borysówka, Przybudki, Krzywiec, Rzepiska, Łosinka, Dubicze, Str. Berezowo, Pasieczniki Duże, Łozice, Budy, Różanystok, Dąbrowa Białostocka, a także inne.

7. Praca w kole naukowym:
– nazwa koła: Koło Naukowe Polonistów przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku;
– okres aktywnej przynależności do KNP: od października 2007 roku;
– pełnione funkcje: w roku akademickim 2008/2009 – wiceprezes koła, w roku akademickim 2009/2010 – prezes koła.