Ironia modernistów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Ironia modernistów”, Białystok, 12–13 maja 2017.

PROGRAM