Dr Iwona Rusek

RusekIwona E. Rusek, doktor nauk humanistycznych (UW); konsultantka wydawnicza publikacji Grotowski. Teksty zebrane (Warszawa 2012);współpracowniczka Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pracowni Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską od romantyzmu po modernizm, filozofię Artura Schopenhauera, twórczość Juliusza Słowackiego, Wacława Berenta, Stanisława Wyspiańskiego oraz Jerzego Grotowskiego. Autorka książek: Pragnienie – Symbol – Mit. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta (Warszawa 2013); Poznaj samego siebie. O „Fachowcu” Wacława Berenta (Warszawa 2014). Redaguje Naukową Serię „Czarny Romantyzm”.

rusek okladka 1      rusek okladka 2