Dr Marta Białobrzeska

Jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska na temat: Problem sztuki i artysty w twórczości Narcyzy Żmichowskiej), podyplomowych studiów wiedzy o kulturze na Wydziale Filologicznym UwB (praca dyplomowa na temat: Medialne wizerunki kobiet) oraz studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB.

W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską Mitologizacja biografii Antoniego Malczewskiego w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Współorganizowała konferencje naukowe: Piękno Słowackiego (maj 2009); Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy (maj 2011);Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język (maj – czerwiec 2011); Józef Ignacy Kraszewski – Pisarz – Myśliciel – Autorytet (listopad 2012); Żydzi wschodniej Polski. Kultura – tradycja – piśmiennictwo– (czerwiec 2013), Żydzi wschodniej Polski. Żydowski uczony (czerwiec 2015), Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony (październik 2015).

Pracuje jako nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO przy ul. Fabrycznej 10 w Białymstoku. Należy do stałych współpracowników Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (Wydział Filologiczny UwB). Prowadzi warsztaty i szkolenia skierowane do nauczycieli związane z metodyką nauczania języka polskiego i zagadnieniami z zakresu pedagogiki i psychologii (np. Praca z uczniem trudnym; Ocenianie holistyczne na lekcjach języka polskiego; Praca z uczniem zdolnym, ADHD – jak sobie z im radzić na lekcjach języka polskiego?; Komunikacja to podstawa!; W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu języka polskiego i historii) oraz wykłady adresowane do studentów i uczniów szkół średnich w ramach działalności Stowarzyszenia Naukowego Oikoumene (np. Powrót biografii romantycznej w literaturze współczesnej). Współpracuje z działem szkoleń Książnicy Podlaskiej.

Publikacje:
Odsłony nocy w „Pogance” Narcyzy Żmichowskiej; Antoniego Malczewskiego dni ostatnie. Mity, tajemnice, fakty; Słowacki w szkole. Blaski i cienie; Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej; Czym skorupka za młodu nie nasiąknie… Miejsce Kraszewskiego w lekturowym kanonie oraz publikacje z zakresu metodyki nauczania języka polskiego. W przygotowaniu: książka Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii oraz artykuł Posąg człowieka na posągu świata. Antoni Malczewski w „Wyprawie na Mont Blanc” Zofii Kossak.

Zainteresowania literackie i badawcze: biografia, literatura XIX wieku, literatura współczesna, intertekstualność w kulturze, literatura o młodzieży i dla młodzieży.

Hobby: kultura XIX wieku, teatr, filmy i seriale kostiumowe, filmowe adaptacje dzieł literackich.

Mama Natalii i Jacka.