Dr Michał Siedlecki

Zdjęcie - Michał SiedleckiPracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wykształcenie:

2008–2014: Doktor nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo. Obrona na podstawie rozprawy: Wątki filozofii metafizycznej w powieściach Wiesława Myśliwskiego (na podstawie „Widnokręgu” i „Traktatu o łuskaniu fasoli”). Promotor: Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

2001–2006: Magister filologii polskiej, specjalność: wiedzy o kulturze. Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona na podstawie pracy: Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Promotor: Prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak.

1997–2001: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

Zainteresowania badawcze:

Twórczość Wiesława Myśliwskiego; literatura współczesna ze szczególnym uwzględnieniem prozy iberoamerykańskiej oraz najnowszej prozy polskiej (wątki refleksji metafizycznej, antropologia, kategorie epopeiczności).

Działalność naukowa:

2015 – Członek redakcji „Bibliotekarza Podlaskiego. Ogólnopolskiego naukowego pisma bibliotekoznawczego i bibliologicznego”.

2015 – Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; stanowisko: specjalista w dziedzinie badań naukowych. Praca w Dziale Naukowym „Glogerianum” Książnicy Podlaskiej.

2009 – Stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

PUBLIKACJE:

Książka:

M. Siedlecki, Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli”, Białystok 2015.

Artykuły:

„Kobieta imieniem Nigdy” Wiesława Kazaneckiego jako zwiastun nadchodzącej epoki, [w:] Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. M. Kochanowski, Białystok 2010, ss. 13.

Motyw nocy w „622 upadkach Bunga” Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Noc. Symbol – Temat – Metafora. T. I: Wokół „Straży nocnych Bonawentury”, red. J. Ławski, K. Korotkich i M. Bajko, Białystok 2011, ss. 16.

Wątki podlaskie w twórczości Jana Kamińskiego: behawiorystyczno-ontologiczne ujęcie świata (na podstawie „Fugi” i „Metafizyki Prowincji”), [w:] Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski i K. Kościewicz, Białystok 2012, ss. 13.

„Popioły” Stefana Żeromskiego w świetle kategorii epopeiczności, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment. Seria I: Studia, idea i układ J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, A. Kowalczykowa i G. Kowalski, Białystok 2013, ss. 15.

„Dolina Issy” i Świat (Poema naiwne) Czesława Miłosza – punkty zwrotne w recepcji, meandry interpretacji, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. II: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 12.

Metamorfozy mesjanizmu w „Anhellim” Juliusza Słowackiego, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka i Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, ss. 8.

Obchody Roku Juliusza Słowackiego w 2009 roku [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, i Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, ss. 11.

„Wiersze warszawskie” Marka Skwarnickiego. Historia pewnego debiutu, [w:] Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy, red. D. Kulesza i J. Ławski, Białystok 2015, ss. 15.

W poszukiwaniu transcendencji. Pozytywiści za tajemniczą zasłoną, [w:] Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015, ss. 12.

Redakcja naukowa oraz opracowania:

Piękno Juliusza Słowackiego, Seria I: Principia, red. naukowa J. Ławski, K. Korotkich i G. Kowalski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2012, ss. 700.

Marek Szladowski, (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. i oprac. tomu A. Janicka, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2012, ss. 161.

Grzegorz Kowalski, Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego, red. tomu J. Ławski, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2012, ss. 156.

Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia, red. A. Janicka, K. Korotkich i J. Ławski, indeks oprac. M. Siedlecki, Warszawa – Białystok 2012, ss. 723.

Barbara Olech, Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, red. tomu A. Janicka, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2012, ss. 250.

August Ernst Friedrich Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach: wydanie polsko-niemieckie, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, red. tomu, oprac. tekstu, przypisy i bibliografia Ł. Zabielski, wprowadz. J. Ławski, S. Dietzsch, L. Libera i M. Kopij-Weiß, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 406.

Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski i Ł. Zabielski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 693.

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski, noty oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 842.

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski, noty oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 759.

Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. i oprac. tomu A. Janicka, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013.

August Antoni Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca, wydanie polsko-angielskie, przekład, wstęp, redakcja tomu J. Ławski i P. Oczko, bibliografia, przypisy, ilustracje, nota wydawnicza Ł. Zabielski, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 160.

Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria I: Rozpoznania, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, E. Wesołowska i G. Kowalski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 670.

Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury. Seria II: Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, E. Wesołowska i Ł. Zabielski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 734.

Sybir. Wysiedlenia, losy, świadectwa, red. nauk. J. Ławski, S. Trzeciakowska i Ł. Zabielski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 567.

Żydzi Wschodniej Polski. Seria I: Świadectwa i interpretacje, red. nauk. B. Olech i J. Ławski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2013, ss. 531.

Żeromski. Tradycja i eksperyment. Seria I: Studia, idea i układ J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, A. Kowalczykowa i G. Kowalski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok – Rapperswil 2013, ss. 591.

Żydzi Wschodniej Polski. Seria: II: W blasku i w cieniu historii, red. nauk. J. Ławski i B. Olech, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014, ss. 687.

Tomasz August Olizarowski, Poematy, z autogr. i pierwodr. oprac., wstępem poprzedziła M. Burzka-Janik, red. tomu M. Burzka-Janik i J. Ławski, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014, ss. 930.

Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863–1876, red. nauk. J. Ławski i J. Leończuk, wstęp J. Ławski i G. Kowalski, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski i Ł. Zabielski, noty i słownik czasopism A. Janicka, indeksy oprac. M. Siedlecki i M. Jurkowska, Białystok 2014, ss. 896.

Tadeusz Bujnicki, Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, opracowanie tekstu i redakcja tomu M. Siedlecki i Ł. Zabielski, Białystok 2014, ss. 417.

Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, K. Czajkowski i P. Kuciński, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014, ss. 700.

Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Studia, red. nauk. J. Ławski i R. Żytyniec, Białystok – Ełk 2014, indeks oprac. M. Siedlecki, ss. 319.

Ryszard Löw, Literackie podsumowania polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, red. tomu i oprac. tekstu M. Siedlecki i J. Ławski, posł. B. Olech, Białystok 2014, ss. 256.

Alina Kowalczykowa, Wokół romantyzmu. Estetyka, polityka, historia, t. 1, red. nauk. tomu i oprac. tekstu A. Janicka i G. Kowalski, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014, ss. 509.

Roman Zmorski, Lesław. Szkic fantastyczny, wstęp i oprac. tekstu H. Krukowska, red tomu i aneksu J. Ławski, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014, ss. 376.

Dariusz Kulesza, W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014.

Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. naukowa J. Ławski, A. Janicka i Ł. Zabielski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2014-2015, ss. 753.

Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, I. E. Rusek i G. Czerwiński, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok – Rapperswil 2014–2015, ss. 537.

Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski i Ł. Zabielski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2015, ss. 857.

Żydzi Wschodniej Polski. Seria III: Kobieta żydowska, red. nauk. A. Janicka, J. Ławski i B. Olech, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2015, ss. 610.

Anna Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, oprac. red. J. Dragańska, ilustracje Ł. Zabielski, oprac. tekstu M. Jurkowska, indeks oprac. M. Siedlecki, wyd. I, Białystok 2015, ss. 554.

Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy, red. D. Kulesza i J. Ławski, noty i indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2015, ss. 353.

Gabriela Zapolska, Kwiat śmierci. Powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach, red. tomu i wstęp A. Janicka, oprac. tekstu, posłowie P. Kowalczyk, indeks oprac. M. Siedlecki, Białystok 2015, ss. 268.

Jarosław Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, red. tomu i oprac. tekstu J. Ławski i M. Siedlecki, Białystok 2015, ss. 174.

Konferencje naukowe – udział z referatem:

6-9 maja 2009 r., Białystok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: Metamorfozy mesjanizmu w „Anhellim” Juliusza Słowackiego.

8-9 października 2009 r., Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiesław Kazanecki – życie i twórczość”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: „Kobieta imieniem Nigdy” Wiesława Kazaneckiego jako zwiastun nadchodzącej epoki.

30 maja – 2 czerwca 2011 r., Białystok – Konstancin – Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i Tradycje Inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: „Popioły” Stefana Żeromskiego w świetle kategorii epopeiczności.

13-14 października 2011 r., Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku). Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: Wątki podlaskie w twórczości Jana Kamińskiego: behawiorystyczno-ontologiczne ujęcie świata (na podstawie „Fugi” i „Metafizyki Prowincji”).

26-27 września 2013 r., Białystok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: Motyw kobiecego ciała w „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego.

18-19 września 2015 r., Białystok: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: «Przegląd Tygodniowy» 1866-1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: Inne światy młodych pozytywistów warszawskich.

8-9 października 2015 r., Wilno – Szetejnie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: „Litewskie konteksty Czesława Miłosza” Viktoriji Daujotytė i Mindaugasa Kvietkauskasa. Wokół rozważań o duchowej ojczyźnie poety.

23-24 października 2015 r., Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Czytelnictwo, prasa, biblioteki we wczesnych pismach Glogera do 1876 roku.

Współorganizował następujące sesje naukowe:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Białystok, 6-9 maja 2009 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12-14 maja 2011 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i Tradycje Inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”, Białystok – Konstancin – Warszawa, 30 maja – 2 czerwca 2011 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”, Białystok, 4-6 września 2012 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”, Warszawa – Białystok – Romanów, 14 – 16 listopada 2012 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja druga: „W blasku i w cieniu historii”, Białystok, 17-18 czerwca 2013 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: „Kobieta Żydowska”, Białystok, 13-14 czerwca 2014 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: «Przegląd Tygodniowy» 1866–1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”, Białystok, 5-6 grudnia 2014 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

IV Międzynarodowa Konferencji Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja czwarta: „Uczeni Żydowscy”, Białystok, 15-16 czerwca 2015 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: «Przegląd Tygodniowy» 1866–1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje”, Białystok, 18-19 września 2015 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”, Białystok 23-24 października 2015 r. Charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach:

Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie”. Funkcja: członek Redakcji Serii;

Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Funkcja: członek Redakcji Serii;

Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”. Funkcja: członek Redakcji Serii;

„Bibliotekarz Podlaski: ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe z międzynarodową radą naukową i recenzencką. Funkcja: członek redakcji pisma;

„PROJEKTOR – kielecki magazyn kulturalny”. Funkcja: stały współpracownik pisma.