Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”

Białystok, 18-19 listopada 2016 roku

PROGRAM

PLAKAT