Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

W dniach  23-25 maja 2018 roku obradowała w Kijowie na Narodowym Uniwresytecie im. Tarasa Szewczenki Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Program konferencji Kijów 23-25 maja 2018

Jednym z dwóch organizatorów sesji był Zakład Filologicznych Badań Insterdyscyplinarnych z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który w Komitecie Organizacyjnym reprezentowały: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB, oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadał prof.

Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. Wśród instytucji wspierajacych sesję znalazły się: Ambadsada RP w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza w Kijowie, Stacja PAN w Kijowie oraz organizacje polonijne. Organizacyjnie wspierała sejsę Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, którą reprezentowała dyr. Jolanta Gadek. Wygłoszono ponad 100 referatów; stronę polską reprezentowali m.in . badacze z Białegostoku, Krakowa, Torunia, Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Gdańska.

W czasie posiedzenia inauguracyjnego odczytano list do uczestników Konferencji od JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego. Ze strony ukraińskiej przygotowania do wydarzenia koordynował prof. dr hab. Rościsław Radyszewski, kierownik Katedry Polonistyki.

Zamieszczone zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości dziennikarzy „Dziennika Kijowskiego”. Fotorelacja

 

O chrześcijańskim dziedzictwie duchowym w Akademii Supraskiej

​Zapraszamy na V Międzynarodową Konferencję Naukową „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich”, która odbędzie się 17 maja w Akademii Supraskiej. Tegoroczny temat konferencji: „Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia. Język. Literatura. Kultura. Historia”.

Program konferencji

„O Stanisławowie w Białymstoku”

8 maja 2018 gościem Wydziału Filologicznego była dr Olga Ciwkacz z Iwano-Frankivska na  Ukrainie, która studentom I roku polonistyki wygłosiła prelekcję o dziejach kultury w Stanisławowie. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z dziejami starego miasta kresowego, z historią teatru w Stanisławowie, z bogatym życiem literackim, politycznym, przywołując liczne anegdoty i ciekawostki. Barwna opowieść była gorąco przyjęta przez studentów.

Fotorelacja ze spotkania

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam serdecznie na :
VII Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Edycja II:
Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej
Edycja VII:
MIĘDZY ODESSĄ, KIJOWEM A WILNEM.
IDEE SYJONISTYCZNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
TWÓRCY-LITERACKIE ECHA-JĘZYK
,
która odbędzie się 8–9 maja 2018 r. w Białystok – Tykocin

Wszystkie informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Program konferencji

„Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”

Konferencja Naukowa „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”, Rzeszów – Przemyśl 24-26 kwietnia 2018 roku

W dniach 24 – 26 kwietnia w Rzeszowie i Przemyślu obradować będzie wielka konferencja regionalistyczna poświęcona „Podkarpaciu literackiemu na przestrzeni wieków”. W Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą prof. Jarosław Ławski z  KBF „Wschód – Zachód” oraz dr hab. Anna Janicka, prof. UwB z Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB. Prezentujemy poniżej Program i Folder Konferencji, której głównymi organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Program

Folder Konferencji

IMPREZA GLOGEROWSKA W TYKOCINIE

22 kwietnia w Tykocinie odbyła się impreza promująca 3-tomowe wydanie Pism rozproszonych Zygmunta Glogera pod red. Jarosława Ławskiego i Jana Leończuka. Spotkanie promowało równoczesnie nowy grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na edycję 7 tomów Pism Glogera, który realizowany będzie w Dziale Naukowym Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego oraz w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydziału Filogicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

W spotkaniu – oprócz licznie zgromadzonych tykocinian i członków zespołu muzycznego „Hetmanki” – wzięli udział przedstawiciele potomków rodziny Glogera, w tym: pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska, Marcin Kozubowski, Liliana Gloger, Joanna Kindler i inni. Prelekcje wygłosili prof. Jarosław Ławski oraz pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska, która mówiła o rodzinnej kolekcji pamiątek po pisarzu i historyku. Wśród obecnych byli: dyr. Jan Tyszkiewicz, dr Łukasz Zabielski, prof. Anna Janicka, ks. prałat Witold Nagórski, ks. proboszcz Jarosław Stefaniak. Spotkanie poprowadził Dariusz Szado-Borzyszkowski. Organizatorem spotkania było Muzeum w Tykocinie.

Fotorelacja Fotografował: Marcin Kwiatkowski

Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Konferencja

W dniach 6-7 kwietnia 2018 roku obradowała w Tarnowskich Górach oraz w Pałacu Rybnej Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literackie podróże do wnętrza Ziemi”. Pierwszego dnia obrady odbywały się w późnobarokowym pałacu w Rybnej, drugiego w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, wpisanej na listę światowego dziedzictwa Unesco. Zorganizowały sesję wspólnie środowiska naukowe z Opola, Białegostoku i Katowic, w tym Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Materiały tego spotkania naukowego ukażą się w 2019 roku w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w Białymstoku.

Program sesji:

Film z konferencji

Wizyta Badacza z Odessy

W dniach 17-23  marca przebywał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku z wykładami gościnnymi dr Artur Malinowski, komparatysta i rusycysta, badacz z Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ilii Miecznikowa. Uczony wygłosił wykłady w Instytucie filologii Polskiej,a także w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, gdzie wygłosił wykład:

Epoki kulturowo-historyczne w literaturze polskiej. Oświecenie i Romantyzm.”

Organizacja pobytu badacza z Odessy odbyła się w ramach Programu Erasmus +.

Relacja z pobytu Badacza z Odessy