Conference Muslim East – Call for papers, Białystok, Poland

Department of Contemporary Russian Literature at the Institute of East Slavonic Philology of University of Białystok and Department of Philological Research „East – West” at the Institute of Polish Philology of University of Białystok are honoured to invite you to participate in International Scientific Conference MUSLIM EAST IN EASTERN AND SOUTHERN SLAVIC LITERATURE.

The conference will be held from 17 to 18 November 2017 in Białystok (POLAND).

We are glad to invite literary scholars – specialists in Eastern and Southern Slavic philology,comparative studies specialists, oriental studies researchers, historians and representatives of other fields of the humanities and social sciences who are interested in the issues related to the Muslim world and its recognition in the culture of the South and Eastern Slavs. The languages of the conference are: English, Polish, Eastern and Southern Slavic languages.

Call for paper Białystok 2017

Odessa i Morze Czarne – trzecia konferencja z cyklu

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA LITERATURY UKRAIŃSKIEJ
NARODOWEGO ODESKIEGO UNIWERSYTET IM. ILLI MIECZNIKOWA
KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO
mają zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”
Temat III Konferencji:
MUZYKA I OPERA W POLSKO-UKRAIN´SKIM
DIALOGU LITERACKIM I KULTURALNYM
Konferencja odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-5 maja 2017 roku
SZCZEGÓŁY

Kolejna konferencja z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, Wydział Filologiczny  Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi Wschodniej Polski”. Seria II będzie zatytułowana: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

Konferencja odbędzie się w dniach 12–13  czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Naszemu spotkaniu będzie towarzyszył odbywający się w dniach 12–13 czerwca 2017 roku X Festiwal Kultury Żydowskiej „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”. Uczestnicy Konferencji tradycyjnie mają wolny wstęp na imprezy festiwalowe.

Konferencja będzie skupiona wokół analizy szczegółowego zagadnienia, które metaforycznie ujęliśmy w następującą formułę: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 r. Kontekst środkowoeuropejski.
SZCZEGÓŁY

Zaproszenie do udziału w konferencji młodopolskiej

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Naukowej z cyklu „Młoda Polska: Rewizje, Reinterpretacje: Ironia Modernistów” (Białystok, 12  – 13 maja 2017).

CELEM KONFERENCJI JEST ROZPOZNANIE ZJAWISK ESTETYCZNYCH, KTÓRE – W NASZYM PRZEKONANIU – NIE BYŁY DO TEJ PORY CAŁOŚCIOWO BADANE.

W SZCZEGÓLNOŚCI INTERESOWAĆ NAS BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
– IRONIA, JEJ TYPY I ODMIANY W LITERATURZE POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ OKRESU 1880–1918;
– TEORETYCZNE WYPOWIEDZI NA TEMAT IRONII W LITERATURZE EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU;
– AUTOIRONIA, IRONIA A SATYRA I HUMOR W TEKSTACH MODERNISTYCZNYCH;
– SARKAZM I JEGO EWOKACJE W LITERATURZE EPOKI;
– EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA I KONTEKSTY IRONII MODERNISTÓW;
– IRONIA I SARKAZM WOBEC POGRANICZNYCH JAKOŚCI ESTETYCZNYCH W EPOCE: GROTESKI, TRAGIZM, TRAGIGROTESKI (I INNYCH).
SZCZEGÓŁY

Wiesław Myśliwski na UwB

8 listopada gościem Wydziału Filologicznego UwB był Wiesław Myśliwski. Pobyt pisarza w Białymstoku związany jest z wręczeniem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Myśliwski otrzymał tę nagrodę „za najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka”. Organizatorami spotkania na naszym wydziale byli: Wydział Filologiczny UwB, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Radio Białystok. Spotkanie prowadzili red. Dorota Sokołowska z Radia Białystok i dr hab. Marek Kochanowski z Instytutu Filologii Polskiej UwB.

mysliwski-spotkanie

Pisarz odwiedził również KBF W-Z, gdzie został przyjęty przez dra Michała Siedleckiego, współpracownika naszej Katedry, autora książki Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli” (Białystok 2015). Książka dra Siedleckiego jest uzupełnioną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w KBF W-Z pod kierunkiem profesora Jarosława Ławskiego.

Trzecia „konferencja tatarska”

18-19 listopada 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM. LUDZIE – TEKSTY – HISTORIA”.

Była to już trzecia z cyklu tzw. konferencji tatarskich – sesji o tematyce orientalnej, organizowanej wspólnie ze Związkiem Tatarów RP.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii.

FOTOGRAFIE

plakat_2016   PROGRAM

 

Wizyta naukowa w Moskwie

W dniach 22-27 września dr Marcin Bajko i dr Grzegorz Czerwiński uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Rosji. Celem wyjazdu była między innymi kwerenda archiwalna w ramach projektu naukowego finansowanego przez NPRH poświęconego Tadeuszowi Micińskiemu, którego kierownikiem jest dr Bajko, a jednostką realizującą KBF „Wschód – Zachód”. W kwerendzie uczestniczyła również prof. Olga Jerochina z Katedry Historii Rosji Moskiewskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego.

marcin-bajko-w-moskwie