Poza seriami

Mickiewicz w 190-lecie urodzin
Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988

102

103 104

Ateny. Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, wyd. Trans Humana, Białystok 2008.

179 180 181 182 183 184

Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku,
red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004.

237 238 239 240 241

Ławski Jarosław, Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005

76 77 79 80 81 82

Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007, ss. 348

219 220 221 222 223 224 225

Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria 2, t. 1: Literatura i słowo, red. Z. Abramowicz i J. Ławski, Białystok : Trans Humana, 2009, ss. 694.

83 84 85 86 87 88 89

Juliusz Słowacki, Horsztyński. Tragedia w pięciu aktach, opracował J. Ławski, Wrocław 2009, (BN I 314)

207 208 209 210 211

 

Grzegorz Czerwiński, Po rozpadzie świata: o przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego, wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011

Czerwinski_po_rozpadzie

Krukowska Halina, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, wyd. II, Gdańsk 2011

216 217 218

„Literacje”, nr 003 (26), 2012. Numer poświęcony Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu

138 139

„Literacje”, nr 002 (21) 2011. Numer poświecony Stefanowi Żeromskiemu

190 191

Ławski Jarosław, Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, wyd. Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2008

212 213

214 215

 

Marcin Bajko, „Sny niezwykłe o Polsce i o Europie”. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu Pierwszej Wojny Światowej, Kraków 2015.

bajko 2 bajko 1

Łukasz Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, Kraków 2015

zabielski1 zabielski2 zabielski3 zabielski4 zabielski5 zabielski6

Anna Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015.

janicka1 janicka okladka

Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy, redakcja naukowa Dariusz Kulesza i Jarosław Ławski, Białystok 2015.

karpinski 1 karpinski 2


T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa M. Bajko i J. Ławski, tom I: Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017, ss. 576. Wydawnictwo Prymat. Uniwersytet w Białymstoku. 

micinski 1 micinski2

T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa M. Bajko i J. Ławski, tom II: Eseje i publicystyka 1909–1914, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy W. Gutowski i U.M. Pilch, Białystok 2018, ss. 846. Wydawnictwo Prymat. Uniwersytet w Białymstoku.

micinski 1 micinski2