Przełomy – Pogranicza

przelomy-logo

Tomy wydane w NPW – serii „Przełomy/Pogranicza:

I. Piękno Juliusza Słowackiego, Seria I, Principia, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.

1 2 3 4 5 6

II. Barbara Olech, Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.

110 111

III. Marcin Bajko, Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.

bajko apokalipsa 1 bajko apokalipsa 2

IV. Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012.

70 71 72 73 74 75

V. Anna Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013 [wydanie II: 2015].

174    175

176 177  178

VI. Żeromski. Tradycja i eksperyment, tom I, wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok – Rapperswil 2013.

VII. Piękno Juliusza Słowackiego, tom II: Universum, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

VIII. Ryszard Löw, Literackie podsumowania polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, red. J. Ławski, M. Siedlecki, posłowie B. Olech, Białystok 2014.

IX. Alina Kowalczykowa, Wokół romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, T. I: Pisma rozproszone i zarzucone, red. A. Janicka, G. Kowalski, Białystok 2014.

X. Żeromski. Piękno i wolność, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, I. E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok – Rapperswil 2014–2015.

Okładka Żeromski piękno i wolność1

XI. Dariusz Kulesza, W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety, Białystok 2015.

XII. Jarosław Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, red. i opr. M. Siedlecki, J. Ławski, 2015.

XIII. Kraszewski i wiek XIX, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski,

P. Kuciński, Białystok – Rapperswil 2014–2015.

XIV. Kraszewski i nowożytność, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014–2015.

Okładka Kraszewski i nowożytność

XV. Piękno Juliusza Słowackiego, tom III: Metemorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2015.

piękno słowackiego 3 piękno słowackiego 3-2

XVI. Jarosław Ławski, Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy, Białystok 2014.

milosz okladka 2 milosz okladka www

XVII. Gabriela Zapolska, Kwiat śmierci. Powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach, red. i wstęp A. Janicka, opr. i posłowie P. Kowalczyk, Białystok 2015.

zapolska 1 zapolska 2

XVIII. Michał Siedlecki, Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli”, Białystok 2015.

mysliwy_0001 mysliwy_0002

XIX. Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015.

pozotywisci 1 pozotywisci 2

XX. Halina Krukowska, „Pan Tadeusz” jako poezja czysta. Studia o Mickiewiczu, Białystok 2016.

 

XXIV. Małgorzata Parzych, „Weiser Dawidek”: klucz do twórczości Pawła Huellego. Studia, Białystok 2016.