Przełomy – Pogranicza

przelomy-logo

Tomy wydane w NPW – serii „Przełomy/Pogranicza:

I. Piękno Juliusza Słowackiego, Seria I, Principia, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.

1 2 3 4 5 6

II. Barbara Olech, Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej, Białystok 2012.

110 111

III. Marcin Bajko, Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.

bajko apokalipsa 1 bajko apokalipsa 2

IV. Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012.

70 71 72 73 74 75

V. Anna Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013 [wydanie II: 2015].

174    175

176 177  178

VI. Żeromski. Tradycja i eksperyment, tom I, wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok – Rapperswil 2013.

VII. Piękno Juliusza Słowackiego, tom II: Universum, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

VIII. Ryszard Löw, Literackie podsumowania polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, red. J. Ławski, M. Siedlecki, posłowie B. Olech, Białystok 2014.

IX. Alina Kowalczykowa, Wokół romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, T. I: Pisma rozproszone i zarzucone, red. A. Janicka, G. Kowalski, Białystok 2014.

X. Żeromski. Piękno i wolność, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, I. E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok – Rapperswil 2014–2015.

Okładka Żeromski piękno i wolność1

XI. Dariusz Kulesza, W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety, Białystok 2015.

XII. Jarosław Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, red. i opr. M. Siedlecki, J. Ławski, 2015.

XIII. Kraszewski i wiek XIX, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski,

P. Kuciński, Białystok – Rapperswil 2014–2015.

XIV. Kraszewski i nowożytność, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014–2015.

Okładka Kraszewski i nowożytność

XV. Piękno Juliusza Słowackiego, tom III: Metemorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2015.

piękno słowackiego 3 piękno słowackiego 3-2

XVI. Jarosław Ławski, Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy, Białystok 2014.

milosz okladka 2 milosz okladka www

XVII. Gabriela Zapolska, Kwiat śmierci. Powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach, red. i wstęp A. Janicka, opr. i posłowie P. Kowalczyk, Białystok 2015.

zapolska 1 zapolska 2

XVIII. Michał Siedlecki, Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli”, Białystok 2015.

mysliwy_0001 mysliwy_0002

XIX. Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015.

pozotywisci 1 pozotywisci 2

XX. Halina Krukowska, „Pan Tadeusz” jako poezja czysta. Studia o Mickiewiczu, Białystok 2016.

XXI. Wojciech Kalinowski, Hypnos fiction. Nowelistyka Stefana Grubińskiego, Białystok 2016.

XXII. Wojciech Gruchała, W brzuchu wieloryba. Obraz Rosji w prozie modernizmu, Białystok 2016.

XXIII. Grażyna Dawidowicz, Cena życia. Rzecz o Sarze Nomberg-Przytyk, Białystok 2016.

XXIV. Małgorzata Parzych, „Weiser Dawidek”: klucz do twórczości Pawła Huellego. Studia, Białystok 2016.

 

XXV. Alina Kowalczykowa, Pisma rozproszone i zarzucone, t. 2: Wobec współczesności. Tematy poważne i mniej serio, red. Anna Janicka i Grzegorz Kowalski, Białystok 2016.

XXVI. Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, red. Marcin Bajko, Wojciech Gutowski, Jarosław Ławski, Białystok 2017.

XXX. METROSEKSUALIZM OBRAZ W JĘZYKU I KULTURZE, Patrycja Saniewska, Białystok 2017.

 

W przygotowaniu:

XXVII. Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, seria I, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, M. Bracka, Białystok 2017.

XXVIII. Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, seria II, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, M. Bracka, Białystok 2017.

XXIX. Anna Zahorska, Poezje zebrane, wstęp i oprac. Anna Wydrycka, Białystok 2017.