Mgr Sebastian Kochaniec

Magister kulturoznawstwa – specjalizacja: socjologia kultury i krytyka sztuki (studia ukończone z wyróżnieniem na dyplomie). Obecnie doktorant Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku literaturoznawstwo. Pracownik działu naukowego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracownik periodyku „Czas kultury” – recenzent w dziale „sztuki wizualne”. Ostatnio wydane publikacje: Czy Juliusz Słowacki wielkim malarzem był? Rozważania, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3, Metamorphosis. Studia, pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego, Białystok 2015 oraz O literackim charakterze doświadczenia estetycznego w sztukach wizualnych XXI wieku, w: Literatura i doświadczenie, pod red. E. Nofikow, K. Sawicka-Mierzyńska, K. Trusewicz, Białystok 2015.