Stowarzyszenie Oikoumene

Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” istnieje od 1992 roku. Do roku 2013 działało pod dłuższą nazwą: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne „Oikoumene” w RP w Białymstoku. Kierowane przez panią Aleksandrę Nowacką prowadziło liczne akcje ekumeniczne na Podlasiu. oikoumene-logo
Zmiana nazwy Stowarzyszenia wynikła z konieczności przystosowania jego działalności do potrzeb nowych adresatów ze środowiska uczniowskiego, studenckiego i naukowego. Dotychczas w ramach cyklicznych spotkań pod hasłem „Otwarte Colloquia Filologiczne” Stowarzyszenie zorganizowało wykłady dr Marty Białobrzeskiej, dr Iwony E. Rusek, ks. prof. Józefa Zabielskiego, prof. Natalii Malutiny, prof. J. Poliszczuka.
Stowarzyszenie jest też współwydawcą monumentalnej 2-tomowej publikacji poświęconej idei pograniczności:
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, stron 780.
Pogranicza , Kresy, Wschód a idee Europy, Seria II: Wiktor A. Choriew in memoriam, j.w., Białystok 2013, stron 820.
Stowarzyszenie zorganizowało 14 marca 2014 roku I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Polska
Rosja Białoruś Perspektywy współpracy humanistów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

Prowadzenie działalności naukowej, związanej z dziedzictwem naukowym narodów zamieszkujących Europę ze szczególnym uwzględnieniem literatury, kultury i historii Europy Środkowej i Wschodniej.
Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
Prowadzenie działalności ekumenicznej dążącej do ułożenia właściwych stosunków międzywyznaniowych poprzez nawiązywanie współpracy z kościołami chrześcijańskimi, władzami państwowymi i samorządowymi.

SKŁAD STOWARZYSZENIA:

Aleksandra Nowacka honorowy prezes Stowarzyszenia
Jarosław Ławski
prezes zarządu
Łukasz Zabielski
wiceprezes zarządu
Bożena Poniatowicz
skarbnik
Grzegorz Kowalski
sekretarz
Elwira Tomczyk
członek zarządu
Wojciech Kalinowski
członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Marta Białobrzeska
Halina Byszczuk

Spis członków Stowarzyszenia
Ławski Jarosław
Adamska Urszula
Białobrzeska Marta
Dragańska Jolanta
Janicka Anna
Janicki Adam
Kalinowski Wojciech
Kowalski Grzegorz
Nowacka Aleksandra
Olech Barbara
Płotko Ewa
Poniatowicz Bożena
Tomczyk Elwira
Zabielski Łukasz