Zaproszenia na konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Białymstoku.

Szczegóły w załączniku